ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM

ÖNCELİĞİMİZ  EĞİTİM

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Mil- letvekili  Bekir  Bozdağ,  Yozgat eğitimi hakkında açıklama yaptı. Ak  Parti  iktidarının  önceli- ğin  eğitim  olduğunu  vurgulan Bozdağ, Yozgat eğitimi hakkın-

da açıklamada bulundu.

Bozdağ yapmış olduğu açık- lamada;"

1 ) Ak Parti iktidarı, meslek lisesi mezunlarına yapılan hak- sızlıkları sona erdirdi:

a ) Ak Parti iktidarı, meslek lisesi mezunları ile diğer lise mezunlarına üniversiteye giriş- te uygulanan eşitsiz, ayrımcı, haksız ve hukuksuz katsayı fark- lılıkları ile okul katkı puanını kaldırdı.

Meslek lisesi mezunları, üni-

 

versiteye girişteki katsayı hak- sızlığından kurtuldular ve daha adil bir sistemle üniversiteye girebilme imkan ve fırsatına ka- vuştular.

b ) Ak Parti iktidarı, kesintili ve kademeli (4 + 4 + 4 şeklin- deki) eğitim sistemine geçerek meslek liselerinin ortaöğretim kısmının yeniden açılmasını sağladı (2012).

c  )  Ak  Parti  iktidarından önce meslek lisesi mezunlarının subay, astsubay, uzman çavuş ve diğer rütbeli asker ile komi- ser yardımcısı ve polis olabilme hakları da bunları yetiştiren eği- tim kurumlarına girebilme hak-

ları da yoktu.

Ak Parti iktidarı, meslek lise- si mezunlarının subay, astsubay

 

ve diğer rütbeli asker; komiser yardımcısı ve polis  olmaları- nın önündeki engeller ile milli savunma üniversitesine (eski adlarıyla askerî liseler ve harp okullarına) ve polis akademisi- ne/polis meslek eğitim merkez- lerine (eski adlarıyla polis oku- lu/polis meslek yüksekokuluna) girebilmeleri önündeki engelleri kaldırdı.

Artık meslek lisesi mezunları da subay, astsubay ,uzman çavuş ve diğer rütbeli asker ile komiser yardımcısı ve polis olabiliyorlar ve bunları yetiştiren eğitim ku- rumlarına girebiliyor.

Ak Parti iktidarları, Yozgat genelindeki Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin önemli bir kısmına en ileri, en yeni teknik ve teknoloji ile yapılan ve dona- tılan modern eğitim binaları ka- zandırdı.

 

İşte Ak Parti iktidarları ta- rafından yaptırılan yeni yaptırılan Mesleki Ve Teknik Anadolu

 

Lisesi eğitim binaları!..

Her şey Yozgat için." Rukiye Büyüksoy

6 Mayıs 2021 Perşembe tarihinde eklendi ve 191 kez okundu

YORUMLAR

0 yorum yapıldı
Üye girişi yapmak için tıklayınız