Toplu basınçlı sulama sistemi değerlendirildi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğine” göre ilimizdeki devlet tarafından yaptırılan göletlerdeki mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesi kapsamında Vali Necati Şentürk’ün başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Toplu basınçlı sulama sistemi değerlendirildi
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğine” göre ilimizdeki devlet tarafından yaptırılan göletlerdeki mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesi kapsamında Vali Necati Şentürk’ün başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplu Basınçlı Sulama Sisteminin Değerlendirildiği toplantıya; Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli ve Yerköy Kaymakamları, Ankara Ãœniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Şube Müdürü Aydın Şenol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, Tarım İl Müdür Vekili Recep Karagöz ve Devlet Su İşleri 123 Şube Müdürü Server Demirsezer, , İl Özel İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 123 Şube Müdürlüğünden konuyla ilgili bazı görevliler katıldılar. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğin amacı hakkında bilgiler veren Vali Necati Şentürk; “Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayınlanan bu tebliğ ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesi amaçlanmaktadır” dedi. İlimiz genelinde devlet tarafından yapılmış olan toplam 24 adet gölet bulunduğunu kaydeden Vali Necati Şentürk daha sonra konuyla ilgili şunları söyledi; “İlimiz genelindeki bu göletlerin toplu basınçlı sulama sistemine uygun olarak projelendirmek suretiyle bölge çiftçisinin hizmetine sunulması hedeflenmektedir. Halen mevcut olan 24 göletten 18’inden 9 tanesi doluluk oranı ve suladığı toplam alan bakımından birinci öncelikli, 9 tanesi de ikinci olarak belirlenmiştir. Bu tebliğ ile devlet tarafından yapılmış olan göletlerin mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde proje bedelinin yüzde 75’ i hibe olarak bakanlıkça karşılanmaktadır. Bu imkânlardan bölge çiftçilerinin yararlanmasıyla ülke ekonomisine önemli ve büyük katkılar sağlanacaktır. Bu projeler hayatiyete geçtiğinde ürün kalitesi ve verimi arttığı gibi ürün çeşitliliği de artacaktır”
30 Mart 2011 Çarşamba tarihinde eklendi ve 4011 kez okundu

YORUMLAR

0 yorum yapıldı
Üye girişi yapmak için tıklayınız