Son Dakika

ERMİŞLE DERVİŞ NELER KONUŞMUŞ?(5)

Muammer Turhan
muammer66@gmail.com
Allah'ı kaybetmiş insan, neyi aramaktadır?Allah'ı aramayan insan ,neyi bulacaktır?Kur'an'dan kaçan , hangi kitaba inanacaktır?Peygamber'i(sav)görmeyen,hangi insanı görecektir?Cennetini,elinden kaçırmış olan, Cehennemden başka neyi kazanacaktır?(Sezai Karakoç)İnsanın dünyaya gönderiliş amacı,Allah'ı bilmek,O'na kulluk ve ibadet etmekti.Bu sebeple ömür Allah'ı aramakla geçmelidir.Bunun dışında bir yol yok.Kim olursan ol,başka bir yol tuttun mu sonun haraptır.Bir başka Bilge insan Yusuf Has Hacip de şöyle söylemiş:Bu dünya varlığına dayanma!Bu günkü devlet(servet)ve saltanat sana başkalarından geliyor.Onlar birer birer ölmedikçe, sana gelmemiştir.Ölümünü düşün, bu saltanatın zevalini göz önüne getir.öyleyse hayatın çok büyük amacı olmalıdır.İster inan ister inanma keyfiyet sende.İradeni iyi kullan ve kurtul.İşte din, İslam seni selamete götürecek yegane cadde-i Kübra'dır.Tasavvufi ekoller de bu caddede açılmış yollardır.Ara Allah'ını bul.Dünya ve hayat fanidr.Dünyada kalıcı olmadığını bil, gör artık.ister köle, ister hükümdar ol sonuç ölümdür.Dünya hakkında zühd ve kanaat sahibi olmak kadar şeytanın belini kıran bir şey yoktur.(Hammad Bin Zeyd)Enbüyük düşman da bu yolla alt ediliyor.Dünyaya değer vermeden onda yaşamak, hedefi öbür aleme çevirmekle kurtulacağız. Kaçamak yokÂ… Allah,Habibi'ne şöyle buyurur: “Sen bizim zikrimize arka dönen, dünya hayatından başkasını arzu etmeyen kimselerden yüz çevir.” (Necm-29.vd)Sevgi gerçek sahibine odaklanmalıdır.Ama şuurlu bir kalp ile yapılırsa amaç gerçekleşir.Başını kaşıyacak zamanın olmamasında şikayet etme!Dünyayı az sev, ölümü unutma,yönünü şaşırma; azla yetinmeyi düşün, rahatlarsın.(Hüseyin K. Ece)Dünya tadı bal tadı/Dünya beni aldatı/altına ağu koymuş/Ãœstüne bir bal tadı.(laedri)daha ne desinler ki?Gaflete ne gerek var?Ama yine de gafiliz!Yani bütün kıymeti ve değerleriyle dünya bir hiçtir.Ne kadar güzel, alımlı ve çalımlı olsa da en güzel nimetler Cennet Yurdundadır.Şu dar- ı dünya, meydan- imtihandır ve dar- ı hizmettir;lezzet , ücret ve mükafat yeri değildir.(Said- Nursi)Kendisi beşeri aşkın sembolü Karaca oğlan bile:Dünya bir yol, geda gider, Han giderÂ… diye ona güvenilemez demek istiyor.Divan Şairimiz Baki deLPadişahım!)Buna deyr-i köhen derler; ne sen baki ne ben Baki!) veciz deyişi ile şahlara, Hakanlara, beylereÂ…. Ders veriyor.daha anlamayacak mıyız?Neyimize çalım atarız?Bu ne büyüklenme ey insan?Mesele, dünya düşmanlığı falan değildir.Dünyayı iyi tanımaktır.İman ile nazar eyle/dünya elem dünyasıdır;Dünyada rahat istemek/divaneler hülyasıdır.(Ferid Kam)Akllı insanlar güven dışında rahatlık istemenin bile boş hayal olduğunu belirtir: Gönül sahipleri, Hak aşıkları,din ve tasavvuf terbiyesi böyle bir şeydir.Bunca gerçek haykırıyor ki akıllı olun.Dünyaya aldanmayın.Asıl dünyanın sahibine taat ve ibadetle zikre devam edin.Yönünüz Allah olsun zikrinden yüz çevirmeyin deniyor.milyarlar delil var. Sen okumasını bil! Atasözü der ki:Herkesin iç yüzünü ALLAH bilir.Din ve inanç samimiyet ister.Yani ihlas ister.Şair Ziya Paşa:”Ekser kişinin suretine sireti uymaz/Ya Rab!Bu ne hikmettir,İlahi bu ne halet?” Buyurun işin aslına ve faslına.Görünüş bizi aldatmasın.Her ne kadar din, tasavvuf desek de acaba samimiyetle bu yolda mıyız?ihlaslıyım demek de yetmez.Bunu yaşamak her halde yürekle Allah'ın davasına sarılmak, bu uğurda olabilmek, yaşamak, ve ölmektir.Güzel ölüm budur.Sahte kanatla çıkıp ortaya/Yoksa işin kandır beni/Boş yere israf- nefs eyleme/Önce inan, sonra inandır beni!(Ferid Kam)Sözün hak, niyetin de batıl olmasın!(Hz. Ali)Riyakarlık yok bu yolda, yalan yok:doğrusu Allah'a teslim olmaktır.Kuru laf kalabalığı ile kulluk olmuyor.Tasavvuf terbiyesi insanı samimi adam eder.Nefsin yükünden kurtulup Hakk'a yönelmek ve yaşamaktır amaç.Ben demekle de olmuyor.Sessiz ve sakince, açık gizli Allah'la olmak:Başka yol yok!.Allah'a dayan,saye sarıl, hikmete ram ol/Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol!(Mehmet Akif)Bilgi kafi değil.Olsaydı şeytan o zamanın en büyük alimi idi.Gurur , kibir, inat ve bencillikle gitti cehenneme.Söylenmemiş söz kalmamış! Uyarmışlar bizi. Edep, ahlak, ihlas,mücahede, terbiye,gayretÂ…gibi kavramları İslam'dan ayrı düşünemeyiz.ilk dönem Mutasavvıflarının tasavvufi tanımlarından bazıları:Zünnün-ı Mısri:Ehl-Tasavvuf,ALLAH'ı her şeye tercih eden ve Allah'ın da kendilerini her şeye tercih edip yücelttiği kimselerdir.Ebu Muhammed Ruveym:Tasavvuf,Allah ile birlikte nefsi Murad-İlahiye bırakmaktır.Ebu Ali Rudbari,Tasavvuf,kişinin kovulsa bile sevgilinin kapısında diz çöküp beklemesidir.Ebul Ali Müzeyyin,Tasavvuf,Hakka boyun eğmektir.ibn-i Hafi,Tassavvuf,takdir-i İlahiye sabır,Allah'tan gelene rıza ile çöller ve yollar aşmaktır.Ebu Sehl –i Suluki,Tasavvuf, itirazı terk etmektir. Vuslat, rıza,teslimiyet,ibadet,aşk, cezbe,şevk, şevk, keşif, ledünni bilgiler, riyazat, kemal, marifet, şükür, zikirÂ… gibi duygularla mücehhez olmaktır.Bunların gereği üzere amel etmektir.Cüneyd-i Bağdadi,Tassavvuf,Hakk'ın seni senlikten öldürüp kendisiyle diriltmesidir.Şıbli,İki dünyada Allah ile beraber O'ndan başka bir şey görmemektir.Ebul Hüseyin Nuri,Tasavvuf,Hakk'ın nasibi için nefsin nasibini külliyen terk etmektir.Ebu Yakup Mezayili,Tasavvuf,her türlü sıfatın kaybolmasıdır.Ebu Süleyman Darani,Tasavvuf,Hak'tan başkasının bilmediği amellerin sufi üzerinde cereyan etmesi ve devamlı olarak sadece Allah'ın bildiği bir hal üzere hakla beraber bulunmasıdır.Ebu Bekir Kettani de,Tasavvuf, safa ve müşahededir der.Kaynak olarak her biri bir ayet ve hadise dayanan sözler bize olumlu, güzel, yapıcı ,tatmin edici bir dünya yaşatıyor.Hedef Allah'a yönelmek,O'nun için var olmak,rızasını kazanmaktır.Sen Yaratan ‘ı razı et gerisi O'na kalmıştır.Lütuf, ihsan, rahmet gelir. Ãœsve-i Hasene olan Hz. Peygamber'i örnek alarak,kamil insan yetiştirme modeli olarak görülebilir.Hem dünya hem de ahret mutluluğunu esas alır.Ama asıl, güzel ahlakla dünyevi ve maddi zevkleri, çıkarları bir yana, arkaya atarak, ahrete yönelmektir.O'na ulaşmak için türlü vesileler arar ve Murad-ı İlahi'yi yakalar.Tekke ve tarikatlar bu amaçların gerçekleştiği eğitim ve ibadet yuvalarıdır. Buralardan Tekke ve Divan şairleri yetişmiş ve dini duyguları terennüm etmişlerdir.Tekke Edebiyatı'nda Ahmet Yesevi,Yunus Emre,Eşrefoğlu Rumi,Hacı Bayramı Veli,Ãœftade,Aziz Mahmut Hüdayi İbrahim Hakkı,Â… Divan Edebiyatı sahasında Şeyhi ,Nevi ,NEFİ ,Naili ,Nizami ,Naili ,Nabi ,Fuzuli ,Baki,Nahifi,Neşati,Fasih,hayreti,Yenişehirli Avani,Şeyh galibÂ…Tasavvuf Türk Edebiyatının ana kaynağı olmuştur.

Bu yazı 03 Mart 2016 Perşembe tarihinde eklenmiştir.
Bu yazı 1200 kez okundu.
Yazı Boyutu