Son Dakika

ERMİŞLE DERVİŞ NELER KONUŞMUŞ?(4)

Muammer Turhan
muammer66@gmail.com
Tasavvuf ehli sufiye'nin divanları, şiirleri, insanlara yol gösteren eserleri tamamen eğitici mahiyette didaktik eserlerdir.Bu çığır halkın beyninde, hafızasında sevgi ile yer etmiş meşru bir yoldur. Tarih, edebiyat tarihi, felsefe, sosyoloji, psikolojiÂ… gibi bilimsel değer kazanmıştır.Nakş-ı bendilik Hz.Ebu Bekir'e,Kadirilik H.z Ali'ye kadar dayanır. Yani temelsiz, asılsız, uydurma gelenek değildir.Her yolun büyükleri söz ve adap ve erkanlarını dini temellere dayandırmışlar. İsteyen itibar etmiş, onlara uymuş, saf, samimi, gönülden gelen duygularla inandığı dinini yaşamışlar.Bitmeyen bir sevda ile yaşayıp ölmüşler.Şimdi bazı isimleri not alalım, sayalım. Bu cennetlik insanlara saygı duyalım:İmamı Rabbani.Mektubat,İmamı Gazali:Kimyayı saadet, İhya-u ulumiddin,ibni Arabi'nin eserleri-Fususul Hikem..,İmam-ı Şarani'nin Tabakat-ül Kübrası,Şaban- Veli,Şemsettin Sivasi,Münavi'nin Kevakib d-diniyesi,İmam-Rabbani'nin Mektubatı,A.M.Hüdayi,İsmail Rumi,İsmailRusuhi,Bosnalı Abdullah,Nevizade Atayi,Karabaş veli,Osman Fazıl efendi,İ.H.Bursevi-Ruhu-l Beyanı,Niyazi Mısri,Fakirullah Efendi,Haşim Baba, Uşşaki Efendi,Müstakimzade Süleyman efendi,Halid-iBağdadi,Abdullah Dihlevi,Hıfzi,A. Z. Gümüşhanevi vdÂ… Saymaklar birmez.Onların tamamını biz torunları ve kardeşleri olarak rahmetle anıyoruz.(Bak:Tasavvuf ve Tarikatlar-Prof.Dr. H. K. Yılmaz) İrfan ehli, gönül mimarları, aşk ve sevgi sembolleri, Hz. Muhammed(as) varisleri nasıl bilinmez, hatırlanmaz?.Bu yol Hak yoludur. Müntesipleri bırakınız zikre, hatmeye, sema'ya,birlikte ibadete devam etsinler. Ne zarar gelir?Yatmak, tembellik, zararlı işler.. bir yığın batıl yola mı sapsınlar?Onların topunun elleri öpülür.Çünkü farklı yaşamışlar.hayırla analım.Edeble,haya ile, samimiyetle analım.Onlar gibi samimi, içten, gönülden gelerek tevbe ve istiğfar yapalım.YA RAB'Bİ!Ben pişmanım.Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım.Bir daha yapmayacağım. Ben pişmanım ya Rabbi!sen söyle ve uygula. Ne zararın olur ki?Yapanlar kazanmışlar.Neyi, nereyi?Allah rızasını!...keramet beklemeden sen devam et.Ãœstünlük, gurur, kibir yapmadan devam et.Dilinle ve kalbinle her zaman devam et.Farzları ihmal etmeden, gücenmeden, üşenmeden, riya ve gösterişe düşmeden devam et.Daima Allah'ın denetim ve gözetiminde olduğun bilinciyle devam et.Yalnızken ve halk içinde içinde gizli gizli devam et.Bir zikir meclisi bulduğunda onlarla devam et.Hepsi sonuçta aynı kapıya çıkacak.Ben ümmetimin çokluğu ile övünürüm diyor peygamberimiz(SAV).devam et.Başkalarının kınamasına, ayıplamasına, hafife almasına değer vermeden erce ve erkekçe devam et.Aklı selim, fikri selim ve kalbi selimle devam et.Gücünün ötesinde devam et.Din-tarikat ayrımı yoktur,birdir, kardeştir;devam et!Camide, tekkede, sokakta, evde,işteÂ… devam et.Aile efradınla devam et.Yiğitlik nasılmış gör, kendi kendine dene, imtihan ol. Günahlarınla yüzleş, utan,devam et!Kolay mı zor mu gör.Farkını anla, yaşa.Balı tat ve devam et!Nasıl öğrettilerse öyle devam et!Aşkla devam et!.. Şeriat, Tarikat yoldur varana/Hakikat meyvesi andan içerü! Süleyman kuş dilin bilir dediler/Süleyman var Süleyman'dan içerü.(Yunus Emre) Ancak Tarikatların sayılamayacak kadar geniş kolları vardır.Afrika,Asya, uzak Okyanus ötesi EndenozyaÂ… Asya, Avrupa, Amerika kıtalara İSLAM bu yolla gitmiş, kabul et. Bu ana yolların adab ve erkanı tasavvuf kitaplarında vardır.Bir büyük insan, ALLAH Dostu da bu asır Tarikat asrı değil demiş.(Bediüzzaman). Elbette ona da saygı duyulur ve sebepleri Risale-i Nurlar'dan okunur.Tavsiye ederim;okuyalım!...Bir çatışma olmasın. Bir istismar olmasın.Hepsi bu mukaddes dine hizmet etmişler.A llah razı olsun.iİim ve fikirler asrını yaşadık. Felsefe asrını , materyalizm asrını yaşadık.Şimdi modernite ve sekülerizmi, ateizmi yaşayan bir asırdayız.Her asır kendi şartları içinde değerlendirilir. Ama bunda sonra insanlık tekrar dine dönecek, yer yüzünde Tevhid dini İslam hakim olacaktır.İnsanlar isteyerek bu dine girecekler.Ulemanın çıkardıkları sonuçlar bunlar.Merak edenler:Bediüzzaman'ın Risale-i Nurları'nı tekrar tekrar okuyabilirler.Mehmet Akif'in Safahat'ını alıcı gözle yeniden , tekrar tekrar okuyabilirler.Kur'an'a dönüş başlamıştır.Tefsirleri yeniden, tekrar tekrar okuyabilirler;inançla ve iman ederek. Çünkü yeniden diriliş, uyanış, canlanma ve beşerin huzur ve mutluluğu bunda. Fıtrat dinsizliği kabul edemiyor.İki dünya dengesi ancak dinle olur.Arayış içerisinde olan insanlık bu yolla kurtulacaktır. İnananlar ayrışmasın. Ãœmmet bilincinde olsun.Kur'an ve İslam'la olacaktır.

Bu yazı 02 Mart 2016 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.
Bu yazı 1013 kez okundu.
Yazı Boyutu