Son Dakika

ERMİŞLE DERVİŞ NELER KONUŞMUŞ?(3)

Muammer Turhan
muammer66@gmail.com
Geçmişi, Tasavvufu,dindar insanları.. anlamak için biraz olsun derviş meşrep,Yunus Emre mizaçlı olmak, insaf ve vicdan sahibi olmak lazımdır.Ömrünü rahle başında geçiren alim bir adamın, dergahlarda Allah diye ter döken bir Tarikat ehlini halini dışarıdan bilmek, yargısız infaz yapmakla kardeşlik görevini kötüye kullanmış oluruz.Gerçi kardeş kardeşi yıkmaz, harcamaz, karalamaz, haklarına tecavüz etmez, gıyabında onu kendine tercih eder,Kendi kadar ona güvenir, inanır, saygı duyar.Benzeri şeyler Allah Yolunun inanan insanının dini karakteridir.Uyan gelsin denir.İster tarikat okulunda, ister Nur mektebinde yetişmişse bir insan artık o manevi icazet almış kardeştir.Neyi, niçin saklarlar?Aslında bütün Müslümanlar bu şekilde eğitimli kardeştir.Daha ilk mektepten ,itibaren bakınız Osmanlı'ya çocuklarını dindar yetiştirmek için fermanlar yayınlamıştır.Mesela İkinci Mahmut çocuklarını okutmayan, okutamayan aileler için her masrafı devletten karşılanmak suretiyle ,devletin bir görevi olarak insan yetiştirmeye verilen önemi duyurmuş, bu ferman sonraları Abdülmecit, İkinci Abdulhamit Han gibi hünkarlarca da tekrar yayınlamıştır.Bu gün ise aynı görevi devletimiz yapıyor. Kendi kaynaklarımızdan haberimiz yok.Veya modernite adına gizlenmiş.Hatta inkar edildi ve tüm geçmiş atalar cehaletle itham edildi. Devlet geleneğinde , alt yapı yani tabanın gücü devleti ayakta tutar.Her kurum ve kuruluş devlete güç katar.Bunlar bu gün için yasal,Sivil Toplum Kuruluşları olarak hizmet verirler.Meşru kurallar içinde insan eğitir, yetiştirirler.Ulema, fuzela, meşayih, arifanÂ… topyekün dini öğretirlerdi. Şimdi farklı anlamlar yüklemekle onları yok sayamayız.Bir de bunları Şirk ehli olarak kötülemek, karalamak insafa sığmaz.Kimse kimsenin dindarlığını ölçmek gibi bir hataya düşmemelidir.Yok atalar dini, yok geleneksel din, yok uydurulmuş dinÂ… gibi küfre götüren, arkasından diğerlerini dışlayan, tekfir eden ekoller saygınlık ve güç kazanır.Onun için herkes haddini bilmeli ve sorumlu olmalıdır ki fitneye sebep olmasın.Fitne her müslümanın şirk kadar korktuğu, uzak durması gerekli bir sahadır.Sen şucu, ben bucu.. gibi tekmil bir dinde bölücülük olur.Birlikte olmaya, tek ses olmaya her asırdan daha çok ihtiyaç vardır. Tabiidir ki hiçbir öğreti, ekol, grupÂ… dinin önüne geçemez.Aklı başında dindarlar, Hacılar, Hocalar, dışarıda Sufiler ve onların yöneticileri de bu şekil sorumsuz çıkışlar yapmamalıdırlar.Din Büyükleri dediğimiz o büyük zatlar sırf Allah rızası için çalışmış, ömürleri boyunca sıkıntılara dinin hatırı için katlanmışlar.Devlet Liderliği gibi, baş olmak gibi, aykırı siyasi tavırlar gibi yıkıcı roller üstlenmemişlerdir.Ama grup içinde basit olaylarla sivrilmek isteyenler ne halktan ne devletten ne de Hak'tan itibar görmemişlerdir. Çünkü Ãœmmet ve Millet birliği esastır da onun için.Okuyun Gazali'yi,Mevlana'yı,İbrahim Hakkı'yı,Halid-i Bağdadi'yi,Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'yi,Gönenli Mehmet Efendi'yi,Süleymen Hilmi Tunahan'ı,Bediüzzama'ı, Sami Efendi'yi,Mehmet Zahit Kotku'yu! Eserlerinde daima yapıcı olmuşlardır.Kur'an ve Sünnet dışında,Allah ve Peygamber dışında bir dertleri , davaları olmamıştır.Hepsinin tek bir gayesi olmuş,İnsanlara İslam'ı doğru anlatmak, tebliğ etmek, yaymak!...herhangi bir tarikat kurmamışlardır.Ancak onları sevenler arkalarından düşüncelerini sistematize etmişlerdir. Bu da ilimde ve dinde geçerli bir usuldur.Ãœmmet arasında rağbet görmüş ve isteyenler onları takip etmiş. Hepsi bu kadar.Çatışma, çekişme, kavga sonradan uydurulan efsaneler, hurafe ve batıllar biraz kıskançlık, biraz gurur ve kibir işidir.Allah ,Kur'an ve Hz. Peygamber aşıklarının bu tür yaftalara ihtiyaçları yoktur.Hocanın her talebesi aynı akılda, karakterde..olamaz. Yaramazlar çıkmış, onlar da ya tevbe etmişler, ya da ekip dışı kalmışlardır.Bunca asırlar bu Ãœmmete, bu dine hizmet etmiş o büyük insanları rahmet, minnet, hürmetle anmak sonraki nesillere bir borçtur.Sevapları bol, makamları cennet olsun deriz.

Bu yazı 26 Şubat 2016 Cuma tarihinde eklenmiştir.
Bu yazı 1233 kez okundu.
Yazı Boyutu