Son Dakika

ERMİŞLE DERVİŞ NELER KONUŞMUŞ?(1)

Muammer Turhan
muammer66@gmail.com
Tasavvufta ve Tarikatta çile vardır.Çile çekmeden sufi olunmaz.Çile sufilik yolunun sıkıntıları, ızdırapları, yolun eğitimi, insanın olgunlaşması için katlandığı cefalarıdır.her mesleğin, meşrebin kendine has usül ve esasları vardır.Bir çırak birkaç senede ancak ustasından el alır. Bir öğrenci mezun olmak içim 15-20 sene eğitim görür, diploma alır.Olgunlaşmak için her sahada, her işte zamana ihtiyaç vardır.Şoförlkte pişmeden muavine araba sürüdrmezler.Bir dairede bile adama pişmeden yetki vermezler. İşini öğrenen yöneticiye sırasıyla şeflik, Şube Müdürlüğü ve Müdürlük verirler. Sonra basamak basamak zirveye yükselir. Tarikat gönül işidir.Zoraki,sopayla, dövmekle azarla, baskı ile bu yola girilmez. Ancak bu yolda içten gelerek, sevgi ile, muhabbetle kendiliğinden veya bir dost eliyle Tevbe alıp çileli yola baş koymuşsa sufi olunur.Lafla, sözle, görsünler veya beni burada görsünler diye sufi olunmaz.u yolda asla şatafat, debdebe, gösteriş, desinler gibi ucuz gidişat yoktur.Adam eşkıya olarak gelir ve sufi meşrep çıkar.mezun olup ayrılmak da yoktur.Devam ve devam vardır.makam, mevki, saltanat yoktur bu yolda. Şimdi şu tartışma ortamında ağzını açan gurur ve kibir abidesi adam yuvarlak laflarla hakaret ediyor, falan filan tarikatı, cemaati, tekkeyi, grubu karalıyor.Milletin sırtından geçiniyorlar.Her gün Mekke – Medine ‘ye sefer yapıp ucuz Hacı oluyorlar. Umre yapıyorlarmış. Bu paraları nereden alıyorlar?Tabii işin içinde çıkarlar var, zengin olmak var, arkasından bırakacağı aşireti var.Çoğunluk sağlayıp siyaset yaparlar.Ben bunları kabul edemem dedi Ermiş Baba.Bizde bedava hayat yoktur.Siyaset yoktur.Halkın tepesinde saltanat yoktur. Bizi tanımadan gıyaben hemen yargılıyorlar. Bizim Allah rızası dışında, din diyanet dışında başka maksadımız yoktur.Dinimizi yaşamak ve yaşatmaktır gayemiz. İsteyen beri, bize gelsin, denesin, görsünler. Derviş bu sözlere biraz şaşırmıştı.Biraz değil, şaşkın bir şekilde aklında olan şüpheleri, soruları sıraladı:Baba, sen böyle der, böyle söylersin. Ben de bilirim.İnancım tamdır.Ama siz zenginlik demeden zengin olmuşsunuz. Bu paraları nerden, nasıl toplarsınız?Zengin değilseniz durmadan Umre'ye neyle gideresiniz?Diğer tarikatları istemezmişsiniz.Neden? Kendi aranızda yetkiniz, makamınız var mı? Devlete karşı sorumluluğunuz ne?Camiye gidip gelin.Cami dışında ayrı tekke, zaviye, dergah da neyin nesi?Siz Camiye gitmez misiniz?Size neden düşmanca tavır koyarlar?Neden çekemezler?Bilinmeyen gizli ajandanız mı var?Hakikatten ayrılık var mı?Yoksa dinden ayrı bir din mi var?Haşa bunlar gizli mi?Neyi gizlersiniz ki?Hepiniz aynı dinin ümmetin insanısınız.Mezhepler üstü yeriniz ne?Ayrılık yoksa bu çekişmeler neden?Ãœmmet parça parça olmuş durumda. Bir araya gelemiyorsunuz.Sizi kimler, neden ayırsınlar?Cami cemaatı olsanız yetmez mi?farklı ibadet, zikir, taat,terbiye ile mi öne çıkarsınız?Fazladan ibadet mi yaparsınız?Hocalarla dervişler, mekteple Tekkeler ayrı mı?Birbirlerine karşı husumet mi var ki bu dedikodular çıkar?Bir kavga mı var?Bölük pörçük bir halde herkes bir ayrı yoldan hedefe gidiyor.İşi bilen, sizi tanıyanlar asla iftira edemezler. Tanımayanlarsa veresiye lakırdı yaparlarÂ…. Ermiş Baba sabırla dervişini dinledi.Dinleme adaptandır. Dinlemeden karar verilmez.Ağzı olan konuşur, konuşsun dedi.Tabi her mesele ayağa düşmüş, dedikodu artmış. Lüzumsuz yere bilen de bilmeyen de konuşuyor dedi. Allah'a ve Peygamber'e inanan , onlara biat eden,imanda, İslam'da söz vermiş insanın dedikodu içine çekilmesi anlaşılır dedi. Biz edep ve haya gereği her şeyi başkasına havale edemeyiz.Avam yani halk bizi nasıl bilirse yine öyle bilsin.Bizi Allah'ımızın bilmesi yetmez mi?Amacımız O'na kulluk etmek. Kulluk için varız.Halka gösterişe ihtiyaç mı var?Biz Müslüman bir milletiz. Asırlarca bu dinin bayraktarlığını yapmışız.Birisinden izin almaya ne gerek var?Hepimiz İslam çocuğu olarak aşkla, şevkle dinimiz Yaşarız.Varsa da yoksa da dinimiz her şeyimiz.Gizli ajanda ne demek?Biz Türkler Hanefi ve Şafi mezheplerinde dini yaşarız. Asla din ve mezhep üstü bir sapıklığımız, iddiamız, yolumuz yoktur.Ehl- i Sünnet vel Cemaat yolunu biliriz biz.Ayrı gayrı bir yol yoktur. Hepimiz Elhamdülillah Müslümanız.Dinimizi serbestçe yaşama hakkımız var mı, var.Allah'ın Resul'ü nasıl yaşamışsa biz de öyle yaşamaya gayret ederiz.Bir defa değil binler kere açıklanmış konular ısıtılıp ortaya sürülüyor.Belli ki fitne çıkartmak isteyenler var. Olsun, ümmet yanlışta, fitnede, batılda karar kılmaz. Asırlar var ki dünyanın her tarafında hassaten İslam coğrafyası topraklarda yaşanan, inananları mutlu eden bu akımların, dini ekollerin kime , ne zararı olmuştur?Olmamış Kitap ve Sünnet ışığında Ehl-i Sünnet olarak uygulanmış, tasavvu ve tarikatlar olarak tarihe mal olmuş kurumların fitneye alet edilmesi büyük vebaldir.Milyonlar inanan , samimi mensuplarını rencide etmek hangi akla, izana sığar?Efendim, Şeyhe tapınır gibi biat ediyorlar imiş.Şeyhin kapısından ayrılmazlar imiş.Onları bir lider, bir Hoca, bir öğretmen, Mürşid kabul etmenin dine ne zararı var?Hayalde düşte Şeyhini düşünmek, Rabıta yapmak ne ola?Talebe hocasını düşünse, Hocalarını örnek alsa, dediğini yapsa ne olur? İyi bir talebe öğretmeninin sözünden çıkmaz. Şöyle ders çalış, böyle ödev yap der gibi bir şey sufilik.Biz başka yolları da dine uyuyorlarsa meşru sayarız. Kıskanmayız. Allah'a çıkan sonsuz yolları var. Hepsi de Muhammedi'dir.Ayrı bir Şeriat mı gelmiş?Millet neden şüphe eder? Kulaktan dolma laflar ile insanları suçlamasınlar. Gelsinler birlikte Zikir çekelim, Allah diyelim. Dua edelim. İlahi okuyalım..Eş dost ziyaretleri yapalım. Biz kardeşiz.Yardımlaşalım.Gurura kapılıp kıskanmayalım. Neden kıskanırlar?Çünkü ömür boyu tarikat havasını yaşamak, Allah demek, zikir çekmek onları rahatsız ediyor da ondan. Kendileri yapamıyorlar. Nefislerine hakim olup dizlerini kırıp bir camide, bir tekkede kalmak, öğrencinin okula devamı gibi gitmek zor geliyor.Boş mu dursunlar?Kahveye mi gitsinler?Zararlı alışkanlık mı edinsinler?Ne yapsınlar? Kimseye, devlete zararları yok ki?Yanlış yapanlar hemen ayıklanır.Her nefis terbiye ister.Bu insanlar kendilerini zikirle, kardeşlik halkasında kontrol ederler.Gafletten kurtulmuşlardır.Sadece gıpta edilir.Onlara yardım etmek dini bir vazife olmalıdır.Elbet camiye gideriz. Biz cemaat ehliyiz,farzlara dikkat ederiz.Maddi bir makamımız yoktur. Zenginlik sevdamız yoktur. Kimsenin malında gözümüz yok. Tembel oturup bedavadan yaşamayız. Herkes rızkı ile yaşar. Biz kendi kazandıklarımızla şükrederek yaşarız. Keyfi, alsak değiliz.Tevbemize sadığız. Kendi paramızla Umre'ye gideriz.Hac c'a gideriz. Bunda ne var?Biz de insanız, Müslümanız. Çok görmeyin bize.Mezhebimize bağlıyız.Bizim Büyük şeyhlerimiz hemen hepsi alim, fazıl, Veli Allah Dostlarıdır.Din, Kur'an, Peygamber aşıklarıdırlar.Kim nasıl, kara çalar, iftira eder?

Bu yazı 24 Şubat 2016 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.
Bu yazı 1217 kez okundu.
Yazı Boyutu