Son Dakika

KISA YOLDAN ŞİRKETLERİN TASFİYESİ (KAPATILMASI)

Alp Sinan ERTÜRK
Ortaklarınızla yeni bir şirket kurdunuz, işler istediğiniz gibi olmadı, şirketi kapatmaya karar verdiniz, (normal yoldan ) tasfiye yolu ile kapatmak istemeniz halinde en az Bir yıl beklemeniz gerekiyor. Bu işe kısa yolla çözüm bulunması maksadıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 30 Aralık 2012 tarihinde Bu durumda olan şirket ve kooperatifler için bir tebliğ yayınladı, iyide oldu, sorunlu Şirketler ve Kooperatifler bu vesile ile Ticaret Odası sicil kayıtlarından silinerek temizlenmiş olacaktı. Benim Şirketim bu yasadan faydalanabilir mi diye içinizden geçirdiğinizi duyar gibiyim. Eğer şirketiniz aşağıdaki şartlardan birini taşıyorsa, tabiki de faydalanabilirsiniz. 1) Sermayelerini, 31/12/1998 tarihine kadar 5,000 TL’ ye çıkarmayan Anonim Şirketler ile 500 TL’ye çıkarmamış Limited Şirketler. 2) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan Anonim Şirket ve Kooperatifler 3) Ticaret Sicil Memurluğunca adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda kaydı silinen Anonim ve Limidet Şirketler ile Kooperatifler, 4) 01.03.2012 tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri tamamlanmış olmasına rağmen, kesin bilançosunun genel kurula sunulmaması nedeniyle sicilden silinemeyen Anonim ve Limidet Şirketler ile Kooperatifler 5) Vergi Dairesince adresinde bulunmadığı tespit edilen Anonim ve Limidet Şirketler ile Kooperatifler Özellikle 5. Madde Şirketlerin ve Kooperatiflerin Resen tasfiyesinde büyük önem arz etmektedir, Şöyleki; Vergi Dairesindeki Şirket ve Kooperatif kayıtlarının kapanması (Res’en Terk) işleminin yapılabilmesi için, iki dönem üst üste KDV beyannamelerinin verilmemiş olması gerekmekte, Mali Müşavirinizle görüşerek bu işi çözebilirsiniz. Verilmeyen KDV beyannamelerin sebebini araştırmak üzere, Vergi Dairesi şirket adresine durum tesipiti için yoklama çıkarmakta, bu yoklama da şirketin faal olup olmadığı, neden beyannamelerin verilmediği araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda Şirketin belirtilen adresinde olmadığı, şirketin yetkililerini ulaşılamadığının tespit edilerek yoklamaya yazılması üzerine Vergi Dairesi Şirket veya Kooperatifin Mükellefiyet kayıdını Resen terk (silmek) tedir. Bu Yoklama ayrıca Şirketlerin Ticaret Odası Kaydının silinmesinde işinize yaramaktadır. Vergi Dairesi tarafından tutulan Yoklama “Resen Terk Tutanağı” Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilecek dilekçeye eklenerek, Şirketinizin kapatılmasını talep edeceksiniz.Ticare Sicil Müdürlüğü Şirketinize ihtar yazısı göndererek, tasfiye memuru atanmasını veya şirtketin durumunun kanuna uygun hale getirilmesini isteyecektir, gönderilen bu ihtara 2 ay içerisinde cevap verilmemesi halinde Şirket ve Kooperatiflerin Ticaret Odası kayıtları RESEN silinebilmektedir. Önemli diğer bir husus, Kapatılan Şirket ve Kooperatiflerin kaydın silinmesindeki önceki Kamu Borçları (Vergi Dairesi,SSK ve Diğer ) devam eder. Sağlıcakla kalın. Çekirgelik; “Az bilgisi olup konuşan, parası olmayıp çok konuşana benzer.” Napolyon Bonapart

Bu yazı 18 Ağustos 2014 Pazartesi tarihinde eklenmiştir.
Bu yazı 10009 kez okundu.
Yazı Boyutu