Son Dakika

ŞİRKETLER VE BAğIMSIZ DENETİM

Alp Sinan ERTÜRK
Değerli okurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunun en öncelikli konular arasında yer alan ve tüm şirketleri kapsayan ancak daha sonra yapılan Kanun değişikliği ile belli şartlara bağlanan “Bağımsız Denetim” konusundan bahsetmek istiyorum. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile tüm şirketlerin finansal tablolarının (Gelir Tablosu, Bilanço ve Diğer Tabloların) denetçi tarafından denetlenmesi zorunluluğu getirilmiş, 660 sayılı Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumuna ise denetçilerin yetiştirilmesi ve denetim kapsamına giren şirketleri belirleme yetkisi ve görevi verildi. Bağımsız Denetim aslında karmaşık gibi görünsede, aslında öyle değil, bildiğiniz üzere her tacir, şirket, esnaf belli bir muhasebe düzeni içerisinde mali bilgilerini, ilgili yerlere örneğin, Kredi alacaksa Bankalara, Vergi tahakkuk ve ödemeleri için Vergi Dairesine bildirimde bulunmak zorunda, İşte tam bu esnada, bağımsız denetim işlemi devreye girmekte, Nasıl derseniz? Sizin vermiş olduğunuz bilgilerin-finansal tabloların gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını ispat etmeniz istenmektedir. Bankalarda aynı şekilde, istediğiniz kredi talebinize olumlu yanıt verebilmesi için, bankaya sunmuş olduğunuz, mali tabloları (Gelir Tablosu,Bilanço vb.) değerlendirmekte, cironuz-satışlarınız, yıllık kârınız,demirbaşlar,taşıtlar, alacaklar,borçlar vb. Durumlar kredi limitinizi belirlemektedir. Gerçek durumu yansıttığına ilişkin kendilerine güven vermeleri açısından ise bazen Mali Müşavir Kaşesi bazen Vergi Dairesi onaylı beyannameler istenmektedir. Ancak bu bankalar için yeterli gelmemekte, sizden ek teminat veya kefil istenmektedir, bunu şunun için yapmaktadırlar, birincisi verilen mali tabloların gerçeği yansıttığı hakkında şüpheye düşmeleri ki bunun için bağımsız denetim zorunlu kılınmakta, diğeri ise verilen kredinin geri dönüşünü garanti altına almak istemeleridir. Ek teminatlar,ipotekler veya kefiller yerine “Bağımsız Denetim” den geçmiş işletmenin gerçek durumunu gerçek satışlarını gerçek kârını yansıtan finansal tablolar ile hem ucuz kredi yani faizi düşük kredi hemde uzun vadeli kredi kullanmak mümkün olabilecektir. Şirketiniz Bağımsız Denetim Kapsamına girer mi? Şu an için Yozgat’ta bağımsız denetim kapsamına giren şirket sayısı oldukça az, bir veya iki tane çıkabilir, ama ilerleyen dönemlerde bu kapsam genişletilerek, şirketlerin tamamı “bağımsız Denetim” kapsamına alınacak, şimdilik, şirketlerin buna alışması, yapılarını buna göre uyarlanması beklenmektedir. Bakanlar Kurulunda belirlenen 2014 yılı için hadler ise şu şekildedir. Aktif Toplamı : 75 milyon ve üstü Yıllık net satış hasılatı : 150 milyon ve üstü Çalışan sayısı: 250 ve üstü. Sizlere bir Çin Atasözü ile veda etmek istiyorum. “Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilermeyediğiniz takdirde gerilersiniz.” Saygılarımla

Bu yazı 12 Ağustos 2014 Salı tarihinde eklenmiştir.
Bu yazı 1845 kez okundu.
Yazı Boyutu