Son Dakika

Münacat

Ömer Serdar Kaplan
Ey Rahim ve Rahman olan Rabbimiz! Ey Nasır ve Kadir olan yaratıcımız! Ey Kahhar ve Cebbar olan sevgilimiz! Müslümanlar olarak halimizi aczimizi, perişanlığımızı sanba arzediyoruz sana iltica ediyoruz. Tek iltica dergahımız ve sığınağımız sensin. Senden merhamet diliyoruz, senden yalnız senden yardım diliyoruz. Kalplerimize yeniden kardeşlik sıcaklık ve helavetini yerleştir, ülfet halkeyle! Ey rahman ve merhameti sınırsız olan rabbimiz! Sana ilticada mahcubuz, haketmiyorsak da sen rahmeti geniş olansın bize merhamet et! Bizi bağışla! Ey Kadir olan Rabbimiz! Yeryüzünde zalimler ile avanelerinin tasallutundayız, Bize zalimleşmeden mazlum olarak mücadele etme azmi ihsan eyle ve yardımını esirgeme, sen yardım edenlerin en hayırlısı ve en üstünüsün. İsmi müslüman olup dünyevi çıkar ve ikballeri uğruna devşirdikleri gücü koruma ve büyütme adına, zalimlerle işbirliği yapan ve kafirleri veli edinenleri sana havale ediyoruz, sen akibetleri ve encamları en iyi şekilde belirleyensin. Ey herşeyi halkeden Rabbimiz! İslam medeniyetinin yeniden inşa sürecinde olduğumuza inandığımız bu dönemde, sen bize feraset, basiret ve sabır ihsan eyle ve bizi sıratı mustakiminden ayrılmadan inşa sürecini tamamlamaya memur kıl! Ey nasır, ey zül Celali wel ikram! Mezheplerimizi, kavimlerimizi, aşiretlerimizi, cemaatlerimizi, tarikatlarımızı kardeşliğimizden fazla önemser olduk. Bu hal bir asabiyet/fanatizm haline dönüşmeye yüz tutmuş bizde. Kardeş olmaklığımızı hatırlama ve acılarımızı sıkıntılarımızı paylaşmamızı engeller oldu. Bize bu detayların taassubundan/fanatizminden kurtulma iradesi ihsan eyle ve nefislerimizi kardeşler olarak değiştirme basiretini lutfeyle! Yaşadığımız coğrafyada, dinine düşman olanalr tek hedef haline senin dinin getirdiler. İslamı hedefe koyanlar, meşru mücadeleleri gayri meşru hale dönüştürmek i,çin şiddet tacirlerini oluşturmuşlar. Birbirimizin kanını dökmekte ve birbirimizin etini yemöekteyiz. Sömürgen güçler bizileri taraikat cemaat mezhep kavim, millet diye parçalamakta ve kolay lokmalar haline getirmiş olarak rahatlıkla yutmaktadırlar. Ey alim ve hakim olan rabbimiz! Sen bu arz ettiğimiz halimizi en iyi bilensin. Çünkü, sen gaybı bilen ve bize şahdamarımızdan da yakın olansın. Bize merhamet eyle, bize yardım eyle, bizi bu halden kurtulmak için nefislerini değiştirenler eyle, yeniden kardeş olarak ateş çukurunun kenarından kurtulmayı ve sabahlamayı nasip eyle. Biliyoruz ki duarlarımız olmazsa ne kıymetimiz var? Sana sığınıyor, senden diliyor, sdanadır münacatımız, talebimiz sendendir. Sen dilediğini yapan, olmasını dilediğinde ona sadece ol diyensin. Bütün noksanlık, zayıflıklarımızla dergahına sunduğumuz duamızı; ihlasla dua eden kullarının duası mertebesinde arz edilmiş olarak kabul eyle.

Bu yazı 18 Ağustos 2013 Pazar tarihinde eklenmiştir.
Bu yazı 1676 kez okundu.
Yazı Boyutu