Son Dakika

Asıl eğitim Osmanlı' da

Tuba KARAKOÇ
tbkrkc@hotmail.com
Eğitim ilk basamağı sıbyan mektepleri idi. Bu mektepler genellikle mahallede ya da camilere yakın mekanlarda inşa edilirdi. İlkokulların benzeri olan Sıpyan mektepleri medreseler için bir basamak olurdu. Yani çocuklar burada hazırlanır ve yeteneklerine uygun şekilde medreselere kaydolurdu. Eğitime genellikle 5_6 yaş çocukları alınırdı. Eğitime elverişli olan kimseler burada çocuklara destek verirlerdi. Çocuklar gerekli bilgileri elde edinceye kadar okullara devam ederlerdi. Sıbyan mekteplerinde ders veren eğitimcilerin büyük çoğunluğu bilgi ve birikimleriyle insanlara yol gösteren seçilmiş kimselerdi ve şu özellikler aranırdı: Bilgi ve tecrübelerin çocuklara aktarımı Çocuklarla sağlıklı ilişkiler kurmak Çocuklara temel alışkanlıklar kazandırmak ve değerlerin aktarımı. Çocuklar dört yaşında okula merasimle başlarlar ve yedi yaşına kadar bu okullara devam ederlerdi. Burada dini eğitime ağırlık verilir ve çocuklara İslam şahsiyeti kazandırılırdı. Çocuk Kuran, yazı dersleri ve aritmetik işlemleri burada öğrenirdi. Gayretli öğrenciler hediyelerle ödüllendirilir ve derse teşvik edilirdi. Mekteplerin bir kısmı külliyede bir kısmı ise mahallede yer alırdı.Çocuklar okula teşvik edilirdi.Çocuklar okula törenler başlardı.Eğimciler itina ile seçilir ve bu kimselerin çocuklarla ilişkilerine bakılırdı.Çocukların gidiş gelişlerinde kolaylık olsun diye her mahallede bir mektep bulunurdu.Mektepler umumiyetle camilerin avlusuna yapılırdı. Çocuklara öncelikle kuran öğretilirdi. Çocuklar temel değerleri burada öğrenirlerdi. Çocuklar amin alaylarıyla, Bedi Besmele merasimleri ile mektebe başlardı. Burada çocuklar ahlak eğitiminden geçerlerdi. Okullar Cuma günü tatil edilirdi. Sıbyan mektebinde okutulan derslere, kuran tecvit yazı ilmihal hesap matematik gibi temel derslere ilaveten coğrafya ve tarih te eklenmişti. Çocuklar burada kuranı hatmettilerinde mezun olurlardı. Hatim indiren öğrencilere hatim duası yapılırdı. Mektebe başlama da bitirmede çocuk için çekici hale getirilir ve çocuk okulu severdi. Bu mekteplerin ekserisi ücrete tabi idi. Ancak velilerden alınan ücrete devlet hiçbir şekilde müdahale etmezdi. Veliler imkanları doğrultusunda mekteplere yardımcı olurlardı. Bu bazen yiyecek yiyecek, giyecek ve ya ev eşyası da olabilirdi. Fakir ve yetim çocukların giderlerini ise vakıflar karşılardı. Bu çocuklar için her yıl ödenek ayrılır ve dağıtılırdı. "Çocuklar için bunlara yapmayın ve dikkat edin." Eğer çocuğunuzu sürekli eleştirirseniz, güvensizliği Suçlarsanız, çekingenliği, Alay ederseniz utangaçlığı,Öğretmiş olursunuz. Eğer af ederseniz bağışlamayı, İyiliğe teşvik ederseniz fedakarlığı, Değer verirseniz değer vermeyi, Açıklama yaparsanız empati yapmayı, Takdir ederseniz kendine güvenmeyi,Cesaretlendirirseniz başarıya giden yolları öğretmiş olursunuz.Eğer şiddet uygularsanız şiddeti, Küçümserseniz, dünyaya karşı güvensizliği, Mukayese ederseniz rekabeti, Yok sayarsanız değersizliği. Geleceğiniz için bir yatırım olarak görürseniz çıkarcılığı empoze etmiş olursunuz.

Bu yazı 28 Haziran 2013 Cuma tarihinde eklenmiştir.
Bu yazı 1746 kez okundu.
Yazı Boyutu