Son Dakika

IYD-İ ADHA (KURBAN BAYRAMI)

Sena BÜYÜKSOY
merhabayozgat@hotmail.com
Sözlükte yaklaşmak, Allaha yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, dini bir terim olarak ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban ibadeti İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri devam ede gelmektedir. Ayrıca kurban bir müslümanın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Allah Kevser suresinde şöyle buyurmaktadır: “Biz sana kevseri verdik, öyleyse rabbin için namaz kıl ve kurban kes?” Kevser suresi Allah Rasulune verilen kesreti, ümmet bereketini ifade ettikten başka namaz ve kurban emrini Allah Rasulunun şahsında ümmetinin omuzlarına yüklemektedir. Kuran-ı Kerim kurban müessesini Hz.Adem'in çocukları ile başladığını haber vermektedir.” İnsanlara Âdemin iki oğlunun haberini doğruca anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kurban kabul edilmiş diğerinden edilmemişti. Kardeşi and olsun seni öldüreceğim demişti. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder diye karşılık vermişti.” Kurban bayramı bizler için önemli olan iki dini bayramlarımızdan biridir. 624 yılında Medine'de, Hz. Muhammed'in müslüman cemaate kıldırdığı “ilk kurban bayramı namazının” ardından vermiş olduğu hutbede kurban kesmenin faziletlerinden bahsetmesi, Allah'a adanarak kesilecek kurbanın kazandıracaklarını açıklaması ile beraber kutlanışı bu tarihten sonra da bayram şeklinde süregelmiştir. Hz. Muhammed kendisi de ilk Kurban Bayramı'nda 2 kurban kestirmiştir. Bunlardan bir tanesinin duasını: “Allah'ım! Bu senin birliğine ve senden bana gelenlere şehâdet eden bütün ümmetim namınadır.” şeklinde yaparken diğerinin duasını: “Allah'ım! Bu da, Muhammed ve Muhammed'in ev halkı içindir.” şeklinde yapmıştır. Yani kurban hem bireysel hem de toplumsal bir ibadettir. İnsanlık tarihi ile sürüp gelen kurban kesme uygulaması kesiliş amacı ve şekli farklı olmakla beraber bütün dinlerde mevcuttur. Kuranı kerimde bu husus mealen şöyle dile getirilmektedir. “ her ümmet için Allahın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele.” Bugün bizlerin kesmiş olduğu kurban ibadetinin şekli Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in hayatında vukuu bulan tarihi bir olaya dayanmaktadır. Bu husus: Allahın dostu olma şerefiyle şereflenmiş bir peygamber olan İbrahim (a.s.) bir adakta bulunmuş, bir oğlu olduğu takdirde onu Allah'a kurban edeceğini adamıştı. Aradan geçen zaman içerisinde oğulları olmuş ama o, adağını nasıl olduysa unutmuştu. Rüyada oğlunu kurban ettiğini görmüş ve irkilmişti. İbrahim'in iki seçeneği vardı. Ya kalbinin ağlayışlarına kulak verip İsmailini kurtaracak ya da Allahın emrine uyup onu kurban edecekti. Birini seçmek zorundaydı. İçinde sevgi ve gerçek kavga ediyordu. Bir yanda ey İbrahim İsmailinden vazgeç? Bir yanda Allaha yüce dosta itaat et? Çağrı açıktı. İbrahim oğlunu kurban etmelisin? Çağrıya uymamak şeytana itaat etmek olacaktı. Derin bir vadinin kıyısında bulunuyordu. Düşecek miydi? ? Putları yıkan, islamı yerleştiren, ümmeti yöneten İbrahim muhteşem tevhid tepesinden şirk vadisinin derinliklerine mi düşecekti? İslamın büyük peygamberlerinin babası insan ruhunun ve Allah sevgisinin en çok yücelttiği İbrahim a.s hayatının sonuna doğru ismaile olan babalık sevgisinden dolayı bu uçurumun sonuna geldi. Bu gerçekten bir dostluk imtihanı idi. Dost dostu için sevdiği her şeyi feda etmeliydi. Allah cc hz ibrahim'i kendisine Halil'i dost seçmişti. Şimdide onun bu dostluğuna layık olup olmadığını denemek istiyordu. Sevdiği en kıymetli varlığı olan oğlunu kendine kurban etmesini istemesi bu yüzdendi. Ancak insanın sevdiği en kıymetli varlığını gözden çıkarması çok zordu. Onun için Allah cc Hz. İsmail'i kurban etme emrini Hz.İbrahime doğrudan doğruya vermemiş, 3 gece üst üste rüyasında göstererek yavaş yavaş alıştırmıştı.Peygamberlerin rüyası vahiy olduğu gibi onlar tarafından yapılan tabirleri de vahiydir. İbrahim a.s. da rüyasını, oğlunu kurban etmesi gerektiği şeklinde tabir etmiş ve böylece bu tabir de vahiy olmuştur. Artık Hz. İbrahim'in bu vahyi yerine getirmesi gerekiyordu. İbrahim a.s büyük bir imtihan karşısında olduğunu anladı. Hiç tereddüt etmeden Allah'a teslim oldu ve durumu oğlu İsmail aleyhi's-selâm'a açmaya karar verdi. Allah (CC.) bunu Kur'an-ı Kerimde bizlere şöyle bildirmiştir: “İbrahim (a.s) ?Ey Rabbim, bana iyilerden (bir oğul) ihsan et' dedi. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Oğlu yanında koşacak çağa gelince, ?Ey oğlum, ben seni rüyamda boğazladığımı gôrüyorum, bir düşün, ne dersin ?' dedi. (İsmail) Babacığım, sana ne emrolunuyorsa yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın.' dedi. Her ikisi de Allah'a teslim oldular (Allah'ın emrine boyun eğdiler). İbrahim, oğlunu şakağı üzerine yatırdı. Biz de ona şöyle seslendik: ?Ey İbrahim, rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı.' Dedik ve ona (İsmail'e karşılık ) büyük bir kurbanlık fidye verdik. Kendisine sonradan gelenler için de iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Çünkü 0, bizim mümin kullarımızdandır. (Saffât, 100-111.) İbrahim a.s oğlu yerine Allahın kendisine gönderdiği koçu kurban etmiştir. Böylece kurban Hz. İbrahim'den sünnet olarak bizlere ulaşmıştır. İnsan kurban kesmekle İbrahim (a.s.) gibi Allah'a ve O'nun emirlerine bağlılığını, gerekirse O'nun rızasını kazanmak için her fedakârlığa katlanacağını göstermiş olur. Bizlerde bu güzel günlerde aramızdaki sevgi ve muhabbetin daim olmasını, birlik ve beraberliğimizin hiçbir zaman bozulmamasını, merhamet duygularımızın her daim canlı olmasını, büyüklerimize saygı, küçüklerimize şefkat duyan nesillerin yetişmesini, Kurban bayramının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden temenni ederiz. Bayramınız mübarek olsun.

Bu yazı 23 Ekim 2012 Salı tarihinde eklenmiştir.
Bu yazı 3193 kez okundu.
Yazı Boyutu