YOZGAT DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

  Aşağıda adı ve soyadı ile vergi numarası belirtilen mükelleflere posta ile veya sair şekilde tebliğ yapmak mümkün olmadığından 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 104 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerekli görülmüştür.Muhatapların, işbu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15' inci gün ilan edilmiş sayılacağı ve ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde bizzat veya bilvekale Vergi Dairemize müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile resmi tebliğ yapılacağı aksi takdirde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.

Sıra No    VERGİ / T.C.KİMLİK NO    
ADI SOYADI    
TAKİP-İHBARNAME NO    
DÖNEMİ    
NEV'İ    
MİKTARI    
BİLİNEN EN SON ADRESİ

1    
9800055528    ÖZAKYÜZ OTOMOTİV İNŞ.TAAH.TAR.HAY ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.    
2021041613Npg0000003    
01/2018-2/2018    
KURUMLAR
VERGİSİ    
377.217,41-TL    MEDRESE MAH.ŞHT.MEHMET ARMAĞAN ALPER SOKAK
NO:8/A MERKEZ/YOZGAT

2    
9800055528    ÖZAKYÜZ OTOMOTİV
İNŞ.TAAH.TAR.HAY
ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.    
2021041613Npg0000003    
01/2018-2/2018    
VERGİ ZİYAI
CEZASI    
377.217,41-TL    MEDRESE MAH.ŞHT.MEHMET ARMAĞAN ALPER SOKAK
NO:8/A MERKEZ/YOZGAT

Resmi ilanlar www. ilan.gov.tr'de                                                                                                                                (İ-1565890)