GENEL KURUL İLANI

Odamızın 2018-2019-2020-2021-hesap yıllarına ait  Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 42 nci maddesi gereğince,  04/01/2022 tarihinde SALI.günü, saat:14:00'de Erdoağan Akdağ mah. Esentepe sok. muslubelen apt kat:1 Yozgat/Merkez adresinde bulunan esnaf odaları bairliği toplantı salonunda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde  toplantının 11/01/2022 tarihinde SALI günü, saat:14:00.'de  Erdoağan Akdağ mah. Esentepe sok. muslubelen apt kat:1 Yozgat/Merkez adresinde bulunan esnaf odaları birliği toplantı salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. 

İlan olunur.

 

               YOZGAT KAHVECİLER ESNAF ODASI

                                 YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

a)Açılış,

b)  Başkanlık divanının teşekkülü

c)  Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

d)  Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

e)  Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

f)  Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi

g)  Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi

h)  Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi

i)  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası

j)  Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi

k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi,

l)  Dilek ve temenniler

m) Seçimler

n) Kapanış

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                                                                                                                                              (i-1506092)