YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/336 Esas

KARAR NO: 2021/476

Davacı NACİYE BÜTÜNER aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın KABULÜ ile, Yozgat İli, Saraykent İlçesi, Kösallı Köy Cilt no 78 Hane no 9 BSN71 Nüfusuna kayıtlı, 26/01/1994 doğumlu, 66301238740 T.C. Kimlik numaralı, Naciye Bütüner'in nüfus kayıtlarında, Naciye olarak olarak görünen isim hanesinin iptaliyle, Nil İpek olarak değiştirilerek bu şekilde nüfus kayıtlarına tesciline karar verildiği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/10/2021

Zabıt Katibi 85632 Hakim 215087

Basın İlanlar: www.ilan.gov.tr                                                                                                (ILN01463447)