YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/291 Esas

KARAR NO : 2021/407

Davacı NAZLI RUKEN ERİŞEN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Açılan davanın KABULÜ İLE; VAN ili, ERCİŞ ilçesi, LATİFİYE mah/köy, 6 Cilt, 119 Aile sıra no, 6 sırada, İZZET ve SEHERNAZ' dan olma, 08/10/1989 doğumlu, 29732202186 T.C. Kimlik Nolu, "ERİŞEN" olarak görülen soy isminin "MİRALOĞLU" olarak DÜZELTİLEREK TESCİLİNE,

İlanen tebliğ olunur. 05/10/2021

Basın İlanlar: www.ilan.gov.tr                                                                                                (ILN01463037)