T.C. YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2021/199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-213-214-215-217-218-219-220-221-222-224 Esaslar
1/Ankara - Sivas hızlı tren projesi kapsamında demir yolu güzargahına isabet eder gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla T.C.D.D. Yönetim Kurulu'nun 09/03/2009 tarih ve 4/34 sayı ile kamu yararı kararı alındığı, Mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir.
Kamulaştırma kanunun 10'uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.
2/DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR;

SIRA NO ESAS NO İL İLÇE MAH. ADA PARSEL
1 2021/199 Yozgat Merkez Divanlı 101 964
2 2021/200 Yozgat Merkez Divanlı 101 1341
3 2021/201 Yozgat Merkez Divanlı 101 1340
4 2021/202 Yozgat Merkez Divanlı 104 60
5 2021/203 Yozgat Merkez Divanlı 104 69
6 2021/204 Yozgat Merkez Divanlı 104
101
101
104
104
104
104
104
27
1111
1110
26
28
37
17
18
7 2021/205 Yozgat Merkez Divanlı 104
108
104
10
2
13
8 2021/206 Yozgat Merkez Divanlı 101
101
101
1098
1090
1089
9 2021/207 Yozgat Merkez Divanlı 101
101
1099
1101
10 2021/208 Yozgat Merkez Divanlı 101
101
810
814
11 2021/213 Yozgat Merkez Divanlı 101
101
981
982
12 2021/214 Yozgat Merkez Divanlı 101 991
13 2021/215 Yozgat Merkez Divanlı 101 958
14 2021/217 Yozgat Merkez Divanlı 101 784
15 2021/218 Yozgat Merkez Divanlı 101 1476
16 2021/219 Yozgat Merkez Divanlı 150 210
17 2021/220 Yozgat Merkez Divanlı 150 296
18 2021/221 Yozgat Merkez Divanlı 101 1474
19 2021/222 Yozgat Merkez Divanlı 101 1361
20 2021/224 Yozgat Merkez Divanlı 101 1379

3/DOSYA TARAF BİLGİLERİ;
2021/199 Esas - Hanife DAŞTAN - Hakkı DAŞTAN - Mustafa DAŞTAN - Kadriye ÇALIŞKAN - Feride ARSLAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/200 Esas - Ahmet ŞAHİN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/201 Esas - Abdullah YILMAZER - Hüseyin YILMAZER - Salih YILMAZER - Harun YILMAZER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/202 Esas - Mehmet ÇEVİK - Murat ÇEVİK - Hakan ÇEVİK - Dilek ULUTAŞ - Meryem ERKOÇ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/203 Esas - Hatun LAFÇI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/204 Esas - Nazife YILDIZDOĞAN - Mediyha AKGÜL - Ahmet ÜNAL - Emir ÜNAL - Fatma ÜNAL - Cengiz ÜNAL - Bekir ÜNAL - Sefer ÜNAL - Suat ÜNAL - Seçkin ÜNAL - Aynur ÜNAL - Osman ÜÇERİZ - Salime GÜRAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/205 Esas - Necati AKYOL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/206 Esas - Leyla YILMAZER - Mehmet ÖZDEMİR - Hasan ÖZDEMİR - Bünyamin ÖZDEMİR - İhsan ÖZDEMİR - Mustafa ÖZDEMİR - Ümmügülsüm DOĞAN - Penbe ZARARSIZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/207 Esas - Osman ŞAHİNGÖZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/208 Esas - Safiye ŞAHİN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/213 Esas - Mehmet ŞAHİNGÖZ - Bekir ÖZDEMİR - Kesban SİPAHİ - Meryem TORUN Meymenet KOÇAK - Hatice KÖKSAL - Suzan DOĞRUSÖZ - Selma ERDOĞAN - Semra YILMAZ - Sabri DEMİR - Sevilay YAMAK - Serdar DEMİR - Osman Serkan DEMİR -Osman ŞAHİNGÖZ -Gökhan ŞAHİNGÖZ Sibel AÇE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/214Esas - Nezaket KOÇAKER - Vehbi GÜDÜCÜLER - Bekir GÜDÜCÜLER - Sadık GÜDÜCÜLER - Elvan GÜDÜCÜLER - Hasan GÜDÜCÜLER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/215 Esas - Celal DAŞTAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/217 Esas - Şeyma KOÇ - Hayrettin KOÇ - Fadime KOÇ - Demet KOÇ - Ayşe KOÇ - Sadettin KOÇ - Ülviye SÜMER - Emek EKİNCİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/218 Esas - Nazım KOÇAKER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/219 Esas - Zeynep GENCAN - Nermin YANIÇUM - Ömer GÜÇLÜ - İbrahim GÜÇLÜ - Haşim GÜÇLÜ - Sahure GÖKHAN - Mehmet GÜÇLÜ - Hakan GÜÇLÜ - Aslan SOLMAZ - Meliha OKULLU - Ali DARICI - Ahmet DARICI - Güldane DARICI - Nurettin DARICI - Hayrettin DARICI - Ali İhsan DARICI - Uğur DARICI - İlkay AYGÜN - Halil DARICI - Yücel DARICI - Ülger DARICI - Nagihan AÇIKGÖZ - Huriye CANKURTARAN - Yaşar DARICI - İlyas DARICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/220 Esas - Sinan ÇELİK - Fatma ÇELİK - Şemsi UYAR - Halil ÇELİK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/221 Esas - Nazım KOÇAKER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/222 Esas - Yaşar ŞAHİN - Ali ŞAHİN - Rıza ŞAHİN - Mürşide ŞAHİN - Ayşe VURAL - Zeynep ŞAHİN - Halime KAYA - Amine ARSLAN - Refika UZUNYOL - Turgay ŞAHİN - Ayşe KOÇAKER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021/224 Esas - Hamide ZARARSIZ - Hüsnü KOÇAKER - Elvan KOÇAKER - Erol KOÇAKER - Fatma DARICI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4/Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
5/Açılacak davalarda husumet T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara'ya yöneltilmelidir.
6/30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.
7/Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Vakıflar Bankası Yozgat Şubesi'ne bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.
8/Davanın duruşması 29/09/2021 günü saat 10:25'de Yozgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
9/Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
10/Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca,
İlan olunur. 06/09/2021