DÜZELTME KONGRE İLANI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 49.BÖLGE YOZGAT ECZACI ODASI

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereğince odamızın 2021 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 25.09.2021 Cumartesi günü saat 11:00'da Medrese Mah. Lise Cad. Birlik İş Merkezi Kat:3 No:3 YOZGAT adresinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 02.10.2021 Cumartesi günü saat 11.00'da Ser Otel Adnan Menderes Bulvarı No:30 YOZGAT yapılacaktır. 

İLAN OLUNUR.

Gündem    

1.Açılış ve Yoklama

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3. Genel Kurul Divan Seçimi

4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5.Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması

6.Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7.Raporların Görüşülmesi

8.Raporların Ayrı Ayrı İbrası

9.2021-2022 Bütçe Tasarısının Görüşülmesi Ve Onaylanması

10.Dilek ve Öneriler

11. Oda Organlarına Seçileceklerin belirlenmesi

a)    Oda Yönetim Kurulu (5 Asil, 5 Yedek üye)

b)    Büyük Kongre Delegeleri (5 Asil, 5 Yedek üye)

c)    Oda Denetleme Kurulu (3 Asil, 3 Yedek üye)

d)    Oda Haysiyet Divanı (5 Asil, 5 Yedek üye)

12.Kapanış

Seçim ise Yozgat Merkez İlçe Seçim Kurulunun gözetiminde 03/10/2021 pazar günü  saat 09:00 ila 17:00 saatleri arasında Medrese Mah. Lise Cad. Birlik İş Merkezi Kat:3 No:3 YOZGAT adresindeki oda hizmet binasında yapılacaktır.

Basın İlanlar: www.ilan.gov.tr                                                                                            (ILN01445850)