YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Sorgun İlçesi Ayrıdam Köyünde (eski kömür ocağı sahası) bulunan, satışı yapılacak taşınmazların ada, parsel, m² durumları, muhammen bedelleri, geçici teminat bilgileri  ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.  Maddesi uyarınca açık teklif suretiyle yapılacaktır.
                                                                             
                                                                                                   

 SIRA
 NO
İL/İLÇE
  KÖY
NİTELİĞİ ADA
PARSEL
ALANI
   ( M²)
MUHAMMEN
BEDEL
(KDV HARİÇ)
GEÇİCİ
TEMİNAT
GÜN
SAAT
1 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/166 5.948,76 5.948,76 TL 200,00 TL 03/08/2021
    10:30
2 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/167 3.573,61 3.573,61 TL 150,00 TL 03/08/2021
    10:32
3 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/168 5.259,10 5.259,10 TL 200,00 TL 03/08/2021
    10:34
4 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/169 8.417,79 8.417,79 TL 300,00 TL 03/08/2021
    10:36
5 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/171 4.233,67 8.467,00 TL 300,00 TL 03/08/2021
    10:38
6 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/172 7.402,22 14.804,00 TL 500,00 TL 03/08/2021
    10:40
7 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/175 10.431,56 20.863,00 TL 650,00 TL 03/08/2021
    10:42
8 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/173 6.777,70 13.555,00 TL 450,00 TL 03/08/2021
    10:44
9 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/176 17.275,04 86.375,00 TL 2.600,00 TL 03/08/2021
    10:46
10 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/163 4.643,59 4.643,59 TL 200,00 TL 03/08/2021
    10:48
11 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/164 4.915,07 4.915,07 TL 200,00 TL 03/08/2021
    10:50
12 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/165 2.625,21 2.625,21 TL 100,00 TL 03/08/2021
    10:52
13 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 114/1 3.737,05 3.737,05 TL 150,00 TL 03/08/2021
    10:54
14 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 114/2 3.347,91 3.347,91 TL 150,00 TL 03/08/2021
    10:56
15 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 114/3 8.148,35 8.148,35 TL 300,00 TL 03/08/2021
    11:58
16 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 114/4 8.990,31 8.990,31 TL 300,00 TL 03/08/2021
    11:00
17 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 114/5 6.947,20 6.947,20 TL 300,00 TL 03/08/2021
    11:02
18 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 114/6 6.027,67 6.027,67 TL 200,00 TL 03/08/2021
    11:04
19 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 114/7 10.581,60 10.581,60 TL 350,00 TL 03/08/2021
    11:06
20 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 114/8 4.336,65 4.336,65 TL 150,00 TL 03/08/2021
    11:08
21 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 115/1 8.995,82 8.995,82 TL 300,00 TL 03/08/2021
    11:10
22 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 115/2 5.787,90 5.787,90 TL 200,00 TL 03/08/2021
    11:12
23 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 115/3 3.502,84 3.502,84 TL 150,00 TL 03/08/2021
    11:14
24 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 115/4 10.825,77 10.825,77 TL 400,00 TL 03/08/2021
    11:16
25 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 115/5 16.003,12 16.003,12 TL 500,00 TL 03/08/2021
    11:18
26 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 115/6 14.068,39 14.068,39 TL 500,00 TL 03/08/2021
    11:20
27 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 116/1 8.095,50 8.095,50 TL 250,00 TL 03/08/2021
    11:22
28 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 116/2 1.194,23 1.194,23 TL 100,00 TL 03/08/2021
    11:24
29 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/161 24.748,53 272.233,00 TL 8.200,00 TL 03/08/2021
    11:28
30 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/160 11.185,90 123.044,00 TL 3.700,00 TL 03/08/2021
    11:32
31 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/179 8.642,92 129.643,00 TL 4.000,00 TL 03/08/2021
    11:36
32 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/180 8.350,54 133.608,00 TL 4.100,00 TL 03/08/2021
    11:40
33 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/182 14.225,36 241.831,00 TL 7.300,00 TL 03/08/2021
    11:44
34 Sorgun
Ayrıdam
Tarla 113/181 9.160,50 155.728,00 TL 4.700,00 TL 03/08/2021
    11:48

  
İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER
 

Gerçek kişiler;

-İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak);
     -T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,
 - Noter Tasdikli imza sirküsü,
b)  Tüzel  kişiler;
Ticaret Odası, Esnaf Odası veya ilgili yerden alacağı Kayıt Belgesi (2021 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)
   - Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,
      - Tüzel kişilik adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,
         -Yukarıda b) bendinde istenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
       -  Noter tasdikli imza sirküsü,
      c)  Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
    
        d)  2886 Sayılı D.İ.K .'unda belirtilen tahmin edilen bedelin  % 3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, ( Yozgat İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı adına alınacaktır.),

e)  İhalesine girilecek taşınmaza ilişkin belediye imar planını, kadastro planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak istediğine ilişkin taahhütname ve 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır.)

f) Taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.
g) Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
h) İstekliler, ihalesine katılmak istenilen taşınmaza ait ilanda belirtilen belgeleri bir dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
I) Söz konusu taşınmazların ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.