YOZGAT İLİ MERKEZ VE AKDAĞAMADENİ, AYDINCIK, ÇANDIR, ÇAYIRALAN, ÇEKEREK, KADIŞEHRİ, SARAYKENT, SARIKAYA, SORGUN, ŞEFAATLİ, YENİFAKILI, YERKÖY İLÇELERİ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Yozgat İli Merkez ve Akdağmadeni, Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy ilçeleri Kırmızı Et  Üreticileri Birliğinin 2018,2019 ve 2020 yılları  Hesap Dönemine Ait 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Birlikler kanununa ve tüzüğüne uygun olarak aşağıdaki gündem maddeleriyle 27/07/2021 tarihinde Salı  Günü  saat:11:00'da Atatürk Yolu Çapanoğlu Mahallesi Güneşevler Altı No:59 Toplantı Salonu  ve Bahçesi    Merkez-YOZGAT  adresinde aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda  yapılacaktır

    İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde  ikinci toplantı 12/08/2021 tarihinde  Perşembe Günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

    Yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları için Kırmızı Et  Üreticileri Birliği Üyelerimize ilanen duyurulur.

Nusret YİĞİT                  

Yönetim Kurulu Başkanı     

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  GÜNDEMİ

1- Açılış, yoklama. 

2- Divan Teşekkülü ve divana evrakları imzalama yetkisinin verilmesi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,

4-2018  Yılı Yönetim   Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

5-2019  Yılı Yönetim   Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

6-2020  Yılı Yönetim   Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

7-2018  Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

8-2019  Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

9-2020  Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

10- 2018  Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

11- 2019  Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

12- 2020  Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

13-2018 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

14-2019 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

15-2020 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

16¬ -Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,

17-2021 ve 2022  yılları  Tahmini Bütçe ve Çalışma proğramlarının  görüşülmesi, ibrası ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin   Yeni Yönetim Kuruluna verilmesinin görüşülmesi ve kabulü..

18-Yurt içi ve yurt dışından damızlık düve,damızlık gebe düve ve damızlık süt sığırı teminine ilişkin kapasite raporlarının çıkarılması,üyelerden taahhüt alınması, hazırlanan evraklarıyla ithalat izin ve işlemlerinin yürütülmesi,resmi ve özel kurum,kuruluşlara başvurularının yapılması,birlik adına ithalat izin belgesi talebinde bulunulması,tüm bu süreç ve sonrasında yetki verilmesi,hizmet alınması,fiyat araştırması yaptırılması,yapılması, çerçeve sözleşme,tip sözleşme yapılması,yaptırılması,taahhütte bulunulması,talepte bulunulması,yetki verilmesi hususlarında yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

19- Birliğimiz adına tüm Kamu ve özel Bankalardan Kredi kullanmaya, borçlanmaya, ödeme yapmaya, sözleşmeleri imzalamaya, fesih etmeye ve yeni sözleşme yapmaya velhasıl tüm bankacılık işlemlerini yapmak üzere yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi. 

20- Yeni Yönetim kuruluna birliğin görevleri ve diğer faaliyetler ile ilgili konularda işlem yapabilmesi için yetki verilmesi.

21-İç-Dış kaynaklı,  Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı, Avrupa Birliği TKDK ve IPARD projelerinin uygulanması için   yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

22- Birlik üyelerine eğitim, yayım ve veterinerlik hizmetlerinin yapılabilmesi için  yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

23- Birlikte çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması ile ücretlerinin belirlenmesi konularında yeni  yönetim kuruluna yetki verilmesi.

24- Desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması için üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için Yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

25- Birlik Tüzüğünün "Genel Kurulun Görevleri ve yetkileri " Başlıklı 19. Maddesinin  "g" bendinde belirtilen birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisi (% 0.2) sini aşmama üzere kesilecek hizmet payının tespit edilmesi konusu teknik hususlar içerdiğinden  Yeni Yönetim Kuruluna bu konuda yetki verilerek Yönetim Kurulu üyeleri ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan komisyon vasıtası ile hizmet payının tespit edilmesi konusunda Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

26- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş, menkul, gayrimenkul kiralanması için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

27-Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş araç alımı, alınması, satılması veya  kiralanması, ipotek alınması, verilmesi birlik adına kredi almak  için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

28-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna İstinaden danışmanlık şirketi ile Protokol yapılması konusunda  Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi, müzakkeresi ve kabulü.

29- Üye üretici etlerinin üyeler adına pazarlanması, üyelerimizin etleri toplama şartları , pazarlama şartları, fiyat ve alacak komisyon miktarı yetkisinin yeni yönetim kuruluna verilmesi.

30- Birlik Tüzüğünün 13. Maddesinde belirtilen;  Üye İlk Giriş aidatı ve  yıllık üye aidatının 2021  için 360,00 TL ve 2022 yılı için 400,00 TL olarak  belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara varılması.

31- Birlik tüzüğünün 8. Maddesi gereği; Destekleme alan    Birlik üyelerinden sığır başına destekleme bedelinin  % 10 ve üye olmayanlardan hayvan başına 35,00 TL. danışmanlık ve hizmet bedeli alınmasına ve  ücretlerin desteklemelerden kesilmesi konusunun görüşülmesi.

32- Birlik tüzüğünün 43. Maddesine istinaden  Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

33- Yeni Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ve Merkez Birliği delegelerinin  seçilmesi.

34- Türkiye Kırmızı ET Üreticileri Merkez Birliğine Ankara temsilcilerinin   belirlenmesi.  

35-Dilek ve Temenniler

36-Kapanış

Basın İlanlar: www.ilan.gov.tr                                                  (ILN01408950)