İLAN YOZGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/270 Esas

KARAR NO : 2020/178 Karar

Davacı İHSANİYE NUR KOÇ tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 31/12/2020 tarihli karar ile;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ İLE; Yozgat İli Merkez İlçesi Eskipazar Mah. Cilt No; 47, Hane: 605, BSN 9, Ali Osman ve Deryadan olma 03/08/1999 Yozgat doğumlu,11133074202 T.C. Kimlik Nolu, ''İhsaniye Nur'' isminin "NUR" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfus kaydına bu şekilde TESCİLİNE,

İlanen tebliğ olunur. 09/02/2021