T.C. ŞEFAATLİ İCRA DAİRESİ 2019/55 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 126 Ada, 23 Parsel, SARIKENT/CUMHURİYET Köy, KEPİR Mevkii, Tarla vasıflı hafif bünyeli ortalama derinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip ortalama %3-20 eğime sahip sulu tarım arazisi olup bölgede sulu tarım arazilerinde buğday, arpa ve şekerpancarı tarımı yapılabilmektedir.

Yüzölçümü : 8.986,00 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 22.465,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 20/04/2021 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 26/05/2021 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU -

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 133 Ada, 32 Parsel, SARIKENT/CUMHURİYET Köy, KEPİR Mevkii, Tarım arazisi vasıflı haifi bünyeli ortalama derinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip ortalama %3-20 eğime sahip sulu tarım arazisidir. Bölgede sulu tarım arazilerinde buğday arpa ve şekerpancarı tarımı yapılabilmektedir.

Yüzölçümü : 17.932,00 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 44.830,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 20/04/2021 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 26/05/2021 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU -

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 102 Ada, 134 Parsel, SARIKENT/ALTINDAĞ Köy, ANGİTİNİ Mevkii, Keşif esnasında kuru ve nadasa bırakıldığı toprak bünyeleri kumlu-tınlı toprak derinlikleri orta eğimleri % 0-4 arasında değişmekte bazı bölümleri hafif kireçli tarım arazilerdir. Sarıkent beldesine yakın ve Şefaatli - Kozaklı yoluna cepheli konumda yer almaktadır. Ulaşım yönünden taşınmazın engeli olmadığı görülmüştür. Bölgede kuru tarım arazilerinde buğday nohut arpa tarımı yapılmaktadır.

Yüzölçümü : 18.016,15 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 42.932,49 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 20/04/2021 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 26/05/2021 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU -

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 106 Ada, 7 Parsel, SARIKENT/ALTINDAĞ Köy, MEMİCİ Mevkii, Keşif esnasında kuru ve nadasa bırakıldığı toprak bünyeleri kumlu-tınlı toprak derinlikleri orta eğimleri % 0-4 arasında değişmekte bazı bölümleri hafif kireçli tarım arazilerdir. Sarıkent beldesine yakın ve arazi yolu ile ulaşım mümkündür. Ulaşım yönünden taşınmazın engeli olmadığı görülmüştür. Bölgede kuru tarım arazilerinde buğday nohut arpa tarımı yapılmaktadır.

Yüzölçümü : 17.800,00 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 42.417,40 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 20/04/2021 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 26/05/2021 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/55 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/02/2021

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.