T.C. YOZGAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2020/6 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Memurluğumuz dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz Yozgat İli, merkez İlçe, Yukarı Nohutlu Mahallesi, 2.Mıntıkada, 1568 Ada, 7 Nolu Parsel. Tapu kaydında ana taşınmaz 794,85 m2 arsa olarak kayıtlıdır. Parsel il merkezinin (saat kulesinin) 3170 metre doğusunda, Şehir hastanesinin 160 metre güneybatısında, Tapu Kadastro Müdürlüğü binasının 240 metre güneyinde, Sivas Yozgat devlet karayolunun 100 metre kuzeyinde bulunmaktadır. Parsel mevcut zeminde boş arsa durumundadır. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Yaklaşık %2-3 eğimli arsa durumundadır. Parsel doğuda 7 metrelik yola ve batıda 10 metrelik yola cephelidir. Parsel elektrik, su, telefon, kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Herhangi ulaşım problemi yoktur. İmar planında blok nizam 7 katlı konut alanı olarak kayıtlıdır. Emsal 1,00 olarak belirlenmiştir. Parselin 36,83 m² si yola gitmektedir. Parsel üzerine 794,85 m² inşaat ruhsatı verilebilmektedir" denilmektedir

İmar Durumu : Şehir İmar Planı İçerisinde Kalmakta Olup, E:1.00 Yençok:21.50 Konut Alanıdır. Parselin Yaklaşık 36 m2 Yola Gitmektedir

Kıymeti : 854.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcut

1. Satış Günü : 06/01/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 05/02/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : YOZGAT ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MÜZAYEDE SALONU MERKEZ/YOZGAT

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/11/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

 

Basın İlanlar: www.ilan.gov.tr                                           (ILN01270979)