T.C. ŞEFAATLİ İCRA DAİRESİ 2017/15 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 184 Ada, 2 Parsel, İNCEŞEHİR Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Şefaatli ilçesinin kuzeydoğusunda avlulu kerpiç ev olarak tescil edilmiş olmasına karşın keşif tarihinde yapılan incelemelerde parselin üzerinde herhangi bir yapının olmadığı etrafında 1 metre yüksekliğinde taş duvar ile çevrili olduğu ve arsanın yol kotunda yaklaşık 1 m yukarıda konumlu olduğu görülmüştür. Geometrik olarak amorf bir şekle sahiptir. Parselin güneyinde yola yaklaşık 20 m cephesi vardır. Parsel keşif tarihi itibariyle % 2 eğimli boş arsa durumundadır. Elektrik su telefon ve bütün alt yapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Herhangi bir ulaşım problemi yoktur. Parselin şefaatli ilçesi uygulama imar planı içerisinde bitişik nizam 2 kat konut alanı içerisinde konumlu olduğu yapılaşmayı engelleyen herhangi bir hususun olmadığı parsel üzerinde herhangi bir yapılaşmanın olmadığı ve zirai üretime ait herhangi bir ürüne raslanmadığı görülmüştür.

Yüzölçümü : 770,00 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu : var

Kıymeti : 80.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 23/12/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 20/01/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/15 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2020

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.       (ILN01253402)