T.C. ŞEFAATLİ İCRA DAİRESİ 2019/127 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri        : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 220 Ada, 39 Parsel, İNCEŞEHİR Mahalle/Köy, - Mevkii, İmalathane ve arsası vasıflı taşınmazdır. Konum olarak Şefaatli ilçesi küçük sanayi sitesinin doğusunda. ilçe merkezinin kuzeyinde, Yozgat girişinin sol tarafından konumludur. Parsel topoğrafik olarak yaklaşık %2-4 eğime sahip olup geometrik olarak ise yaklaşık dikdörtgen şekle sahiptir. Elektrik, su telefon bütün altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Herhangi bir ulaşım problemi yoktur. İmar planı içerisindedir. Bir kısmı eğitim tesisleri alanı içerisinde bir kısmı sanayi tesisi içerisinde konumludur. Parselin imar yollarına terki bulunmaktadı.İmalathane binası 2 adet depo 1 adet güvenlik kubübesi, Müştemilat, Yükleme Rampası, Jenaratör odası bulunmaktatır. Etrafı çevrili olup parsel sınırları bellidir. İmalathane binası: Zemin kat asma kat olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Zemin katı 3065 m2 asma katı ise 1917 m2 alana sahip olup toplamda 4982 m2 alana sahiptir. Zemin kaplamalardının şap beton kaplı olduğu duvarlarının boyalı olduğu betonarme prefabrik olarak inşa edildiği giriş kısmında yönetim alanı bulunmakta olpu 2 kattan oluşmaktadır. Yönetim kısmının zemin katında showroom, personel dinlenme odaları, yemekhane vb.alanlar 1. normal katında ise ofisler bulunmaktadır.Betonarme Depo : 1110 m2 alana sahip olup tek kattan ibarettir. Zemin katı şap beton kaplı duvarları sıvalı ve boyalıdır. Taşınmazın çatısı alüminyum doğrama olfup giriş cephesindeki kapılar demir sürgülü kapıdır. Alüminyum Depo.145 m2 alana sahiptir.Taşınmazın zemini şap beton kaplıdır.Taşınmazın duvarları ve çatısı alüminyum doğramadır.Yarım daire şaklinde mimariye sahiptir.Müştemilat:Yapı 245 m2 alana sahip tek kattan ibarettir.Taşınmaz basit yapı tarzında inşa edilmiştir.Zemini beton kaplıdır.Ön cephesi ve çatısı alüminyum kaplamadır.Genel olarak bakımsız olduğu görülmüştür.Güvenlik Kulübesi:Taşınmaz 30 m2 alandan oluşmakta olup 1 oda ve wc-lvc hacimlerinden müteşekkildir.Zemini seramik kaplı olup duvarları sıvalı ve boyalıdır.Çatısı klasik marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Pencere doğramaları pvc doğramadır.Isınma katı yakıtlı soba vasıtalsı ile sağlanmaktadır.Jenaratör Odası: Taşınmaz tek katlı olup 20,00 m2 alana sahiptir. Taşınmazın dış duvarları sıvalı ve boyalı olup çatısı ahşap doğrama üzeri kiremit kaplıdır. Yükleme Binası: fabrika binası 350,00 m2 alana sahiptir. Taşınmaz tek katlı inşa edilmiştir. Zemini beton kaplıdır. Duvarları kiremit olup çatı kısmı demir doğrama üzeri saç kaplamalıdır.

Yüzölçümü        : 25.000,00 m2  

Arsa Payı        : tam 

İmar Durumu        : Yok   

Kıymeti            : 2.435.000,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler    : 

1. Satış Günü        : 04/11/2020 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü        : 08/12/2020 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri        : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU - 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/127 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/09/2020

                                                        İ 042