T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/148 Esas

KARAR NO: 2020/25

Davacı, ZEKİYE AKGÜN ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus(Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapıla açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın Kabulüne, 67399198282 T.C. Kimlk nolu Yozgat ili, Merkez ilçesi, Azizlibağları Mah, Cilt No:8, Hane No:17 BSN Hasan ve Kadriye'den olma Yozgat 15/08/2020 D.lu Zekiye AKGÜN'ün nüfus kayıtlarında Zekiye olarak görülen isim hanesinin İptali ile Nur olarak düzeltip bu haliyle nüfus kaydının tesciline karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/09/2020                                                                             İ 043