T. C. ŞEFAATLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Dosya No: 2019/ 171 TEREKE

Yozgat İli Şefaatli İlçesi Yaylapınar Mh. Tepeüstü Sk. No:17 iç kapı no:A adresinde mukim 20942755554  T.C. Kimik nolu muris HALİL ULUTAŞ'a ait tafiyeye esas mali bulunmadığından İİK'nun 217. Maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürültülmesinin devamı istenilmediği taktirde iflasın kapatılacağı tebliği ve ilan olunur.                 İ 039