T.C. ŞEFAATLİ İCRA DAİRESİ 2018/85 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri        : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 106 Ada, 23 Parsel, KARALAR Mahalle/Köy, KÖYALTI Mevkii, Tarla vasıflı arazi hafif bünyeli ortalama derinlikte kumlu-tınlı toprak yapısına sahip ortalama %3-20 eğime sahip tarım arazileridir.Bölgemizde kuru tarım yapılan arazilerde buğday, arpa ve nohut tarımı yapılabilmektedir.

Yüzölçümü        : 24.485,00 m2  

Arsa Payı        : tam

İmar Durumu        : Yok   

Kıymeti            : 29.382,00 TL (Taşınmazın ipotekli olması ve  ipotek sahibinin ipoteğin altında satışa muvafakatı  olmaması sebebiyle ipotek bedeli olan 30.000,00 TL ve yapılan masraflar eklenerek satışa 36.000,00 TL üzerinden satışa çıkarılacaktır. )

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler    : 

1. Satış Günü        : 09/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü        : 12/10/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri        : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU - 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri        : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 174 Ada, 27 Parsel, KARALAR Mahalle/Köy, YAĞLAĞA Mevkii, tarla vasıflı hafif bünyeli ortalama derinlikte kumlu-tınlı toprak yapısına sahip ortalama %3-20 eğime sahip tarım arazisidir. Bölgemizde kuru tarım yapılan araziler üzerinde buğday,arpa ve nohut tarımı yapılabilmektedir.

Yüzölçümü        : 17.658,00 m2  

Arsa Payı        : tam

İmar Durumu        : Yok   

Kıymeti            : 21.189,60 TL (Taşınmazın ipotekli olması ve  ipotek sahibinin ipoteğin altında satışa muvafakatı  olmaması sebebiyle ipotek bedeli olan 20.000,00 TL ve yapılan masraflar eklenerek satışa 26.000,00 TL üzerinden satışa çıkarılacaktır. )

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler    : 

1. Satış Günü        : 09/09/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü        : 12/10/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri        : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU -

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri        : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 173 Ada, 5 Parsel, KARALAR Mahalle/Köy, YAĞLAĞA Mevkii, Tarım vasıflı hafif bünyeli ortalama derinlikte kumlu-tınlı toprak yapısına sahip ortalama % 3-20 eğime sahip tarım arazilerdir. Bölgemizde kuru tarım yapılan araziler üzerinde buğday, arpa ve nohut tarımı yapılabilmektedir.

Yüzölçümü        : 19.500,00 m2  

Arsa Payı        : tam

İmar Durumu        : Yok   

Kıymeti            : 23.400,00 TL (Taşınmazın ipotekli olması ve  ipotek sahibinin ipoteğin altında satışa muvafakatı  olmaması sebebiyle ipotek bedeli olan 20.000,00 TL ve yapılan masraflar eklenerek satışa 26.000,00 TL üzerinden satışa çıkarılacaktır. )

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler    : 

1. Satış Günü        : 09/09/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü        : 12/10/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri        : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU - 

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri        : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 165 Ada, 39 Parsel, KARALAR Mahalle/Köy, BÖĞÜR Mevkii, Tarım arazisi vasıflı hafif bünyeli ortalama derinlikte kumlu-tınlı toprak yapısına sahip ortalama %3-20 eğime sahip tarım arazisidir. Bölgemizde kuru tarım yapılan araziler üzerinde buğday arpa ve nohut tarımı yapılabilmektedir.

Yüzölçümü        : 36.578,00 m2  

Arsa Payı        : tam

İmar Durumu        : Yok   

Kıymeti            : 43.893,60 TL 

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler    : 

1. Satış Günü        : 09/09/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü        : 12/10/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri        : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU -

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/85 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/08/2020

                                                         İ 036