T.C. ŞEFAATLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/11 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIßRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri    : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 117 Ada, 25 Parsel, HÜYÜKKIŞLA Mahalle/Köy, ARKAÇ Mevkii, kuru tarım arazisi keşif esnasında buğday ekili olduğu görülmüştür. Ortalama derinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip ortalama %2-12 oranlarında eğimli tarım arazileri olduğu görülmüştür. İlçe genelinde arpa buğday nohut ekimi yapılmaktadır.

Adresi        : Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü    : 25.300,00 m2  

İmar Durumu    : Yok   

Kıymeti        : 37.950,00 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler    : 

1. Satış Günü    : 19/08/2020 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü    : 22/09/2020 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri    : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU - 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri    : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 103 Ada, 29 Parsel, HÜYÜKKIŞLA Mahalle/Köy, KUŞHÜYÜĞÜ Mevkii, Kuru tarım arazisi olduğu keşif esnasında buğday ekili olduğu ortalama derinlikte killi-tınlı toprak ortalama %2-12 oranlarında eğime sahip, ilçe genelinde arpa, nohut buğday ekilmektedir.

Adresi        : Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü    : 2.692 m2  

İmar Durumu    : Yok   

Kıymeti        : 4.038,00 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler    : 

1. Satış Günü    : 19/08/2020 günü 09:40 - 09:45 arası

2. Satış Günü    : 22/09/2020 günü 09:40 - 09:45 arası

Satış Yeri    : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU -

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri    : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 120 Ada, 41 Parsel, HÜYÜKKIŞLA Mahalle/Köy, ARKAÇ Mevkii, Tapu kaydında her nekadar tarla yazılı olsada mevcut da parsel köy yerleşim alanı içerisinde olup üzerinde 2 katlı yapı bulunduğu görülmüştür. Köy caminin 250 metre güneyindedir.2150 m2lik arsa vasfında olarak kullanılmaktadır. Parselin herhangi bir yola cephesi yoktur.Parsel içerisinde bulunan yapıların etrafı bahçe duvarı ile çevrilmiş olup ana parselden bölünmüştür.Parselin kalan kısmı tarla olarak kullanılmaktaktadır. Mesken 160 m2 brüt yapıya sahiptir.Yaklaşık 5 yıllık betonarme yapılıdır.Alt kat garaj ve depo üst kat mesken olarak inşa edilmiş 2 katlı yapı ve bahçe köşesinde depo bulunmaktadır.Duvarlar tuğla örülü olup sıvalı ve boyalıdır.Üst mesken bölümünde dış cephe mantolama ısı yalıtımı yapılıdır.Pencereler pvc doğramalıdır.Çatısı kiremit kaplamalıdır.Soba ısıtmalıdır.Parselin batı köşesinde 20 m2 lana sahip depo bulunmaktadır. Beton sıvalıdır. Çatısı kiremit kaplamalıdır. Demir kaplıdır.Persel elektrik su telefon tüm alt yapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Herhagi bir ulaşım problemi yoktur. Köy dolmuşları ile ulaşım sağlanmaktadır. 20087,00 m2 arazi ise kuru tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Killi-tınlı toprak yapısına sahiptir ortalama %2-12 oranlarında eğimli tarım arazileri olarak görülmüştür.

Adresi        :  Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü    : 22.237,00 m2  

İmar Durumu    : Yok   

Kıymeti        : 190.130,50 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler    : 

1. Satış Günü    : 19/08/2020 günü 09:50 - 09:55 arası

2. Satış Günü    : 22/09/2020 günü 09:50 - 09:55 arası

Satış Yeri    : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU - 

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri    : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 102 Ada, 28 Parsel, HÜYÜKKIŞLA Mahalle/Köy, KUŞHÜYÜĞÜ Mevkii, Kuru tarım arazisi  olup keşif esnasında  buğday ekilidir.Ortalama derinlikte killi-tınlı toprak yapısına sahip kuru tarım arazileri olduğu ortalama %2-12 oranında eğimli olduğu görülmüştür. İlçemiz genelinde kuru forma tarım arazilerinde buğday arpa nohut yetişmektedir.toplam değeri 13.173,00  Arazi içerisinde 130 kök 15-20 yıllık kavak ağacı bulunmaktadır.Kavak ağaçlarının kerestelik değeri yoktur.Odunluk değerindedir. 130 adet kavak ağacının odunluk piyasa değeri 11.375,00 TL dir.

Adresi        :  Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü    : 8.782,00 m2  

İmar Durumu    : Yok   

Kıymeti        : 24.548,00 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler    : 

1. Satış Günü    : 19/08/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü    : 22/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri    : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU -

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri    : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 103 Ada, 15 Parsel, HÜYÜKKIŞLA Mahalle/Köy, KUŞHÜYÜĞÜ Mevkii, Kuru tarım arazisi olduğu keşif esnasında buğday ekili olduğu olduğu görülmüştür.Ortalama derinlikte killi-tınlı toprak yapısında sahip kuru tarım arazileri olduğu ortalama %2-12 oranlarında eğimli tarım arazileri olduğu görülmüştür. Kuru formdaki tarım arazilerinde buğday arpa ve nohut ekilmektedir.

Adresi        :  Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü    : 16.273,00 m2  

İmar Durumu    : Yok   

Kıymeti        : 24.409,50 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler    : 

1. Satış Günü    : 19/08/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü    : 22/09/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri    : ŞEFAATLİ ADLİYESİ - 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/07/2020                                                      İ 029