T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDAN İLANI

ESAS NO: 2019/50Esas

Davacı METİN KAVAK tarafından davalı YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan iflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas(İİK 177)) davası nedeniyle;

İcra İflas Kanununun iflas ile ilgili hükümleri gereğince, YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 19/03/2019 tarihinde açılan dava ile iflasının talep edildiği, davanın Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/50 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 09/04/2020 günü saat 10:55' de yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 27/01/2020

 

                                                        İ 011