T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİ 2019/254 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/02/2020

1.İhale Tarihi    : 20/03/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

2.İhale Tarihi    : 07/04/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi:Birinci Artırma İçin:10/03/2020-19/03/2020İkinci Artırma İçin:25/03/2020-06/04/2020

İhale Yeri    : Sotalı Yediemin Otoparkı Çapanoğlu Mahallesi 5.Sokak No:14/A Tüvtürk Arkası Merkez//YOZGAT 

 No:1

Takdir Edilen Değeri TL. :32.000,00

Adedi :1

KDV :%1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) : 66DV106 Plakalı , 2010 Model , FORD Marka , TRANSİT CONNECT K210S Tipli , Bilirkişi raporunda Ford Marka 128.523 kilometrede bbvan-kamyonet cinsli 2010 model NMOGXXTTPG9G56188 şase nolu dizel yakıtlı manuel vitesli siyah renkli t.connect kombi k 210s 1.8 tdci delux tipliaracın şase numarasının kontrolü yapıldı ve eksik bulunmadı. Aracın, ön tamponunda çatlak; ön camında çatlak; sağ arka stop lambasının kırık; arka tamponunda hasar; sağ arka çamurluğunda göçük ve çizik; sağ arka kapıda çizik; sağ marşpiyelinde ezik, çizik, paslanma ve boyada hasar; sol marşpiyelinde paslanma; ön lastiklerinin havasının inik olduğu tespit edildi. Lastiklerinin %25 seviyesinde yazlık lastik olduğu tespit edildi. Yakıt deposunun %25 seviyelerinde dolu olduğu tespit edildi. Aracın iç koltuk döşemelerinin kumaş olduğu tespit edildi. Aracın hasar geçmişi (tramer) sorgusunda, BİR adet kazaya karıştığı ve hasar değerinin 682,24.- TL olduğu tespit edildi. Aracın kasko değeri 39.297,00.- TL?dır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde dava konusu aracın değeri rapor düzenleme tarihi itibari ile 32.000,00.- TL (Otuz iki bin Türk Lirası.)dır denilmektedir.Ayrıntılı bilirkişi raporu dosyada mevcuttur.

(İİK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

*** İş bu satış gazete ilanı tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ve taraflara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

İ 006