T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİ 2017/262 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 03/10/2019

1.İhale Tarihi    : 15/11/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

2.İhale Tarihi    : 02/12/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi Birinci Artırma İçin: 05/11/2019 - 14/11/2019 İkinci Artırma 

İçin: 20/11/2019 - 01/12/2019

İhale Yeri    : S.S. Sürmeli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ( Sürmeli Yediemin Otoparkı) Köseoğlu Mah. 

Sungurlu Cad. Petline 

Benzinlik Üzeri No: 1 Merkez Yozgat

No" 

Takdir Edilen  

Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1           3.000,00      %18 

06GDG99 Plakalı , 2000 Model , KIA Marka , Bilirkişi Raporunda "06 GDG 

99 plakalı beyaz renkli, 2000 model, Kia Pregio 3 V marka Y camlı Panel Van 

(G.T.İ.P 87.03),0502 şasi nolu kamyonet araçtır.Aracın ön tamponu kırılmış, 

ön kaput kısmında, sağ tarafta ve sağ ön kapı civarında çürükler oluşmuş, 

sağ arka çamurlukta darbe ve göcük, arka tampon ve bagaj kısmında hasar, 

sol arka çamurlukta çürükler oluşmuş, sol tarafta darbe izi ve göçükler var, 

motor silindir kapağı sökülmüş ve yağ içinde, aracın km yol miktarı tespit edil

memiş, ayrıca motorun sökülmüş olduğu ve ciddi revizyon gerektirdiği, cid

di bakım onarım gerektiği, lastiklerin kullanılamaz durumda olduğu, aracın bu 

haliyle 3.000,00TL değerinde olduğu" belirtilmiştir. Bilirkişi raporu ayrıntıları ile 

dosyadan incelenebilir.

1.İhale Tarihi    : 15/11/2019 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.

2.İhale Tarihi    : 02/12/2019 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.

Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi Birinci Artırma İçin: 05/11/2019 - 14/11/2019 İkinci Artırma 

İçin: 20/11/2019 - 01/12/2019

İhale Yeri    : S.S. Sürmeli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ( Sürmeli Yediemin Otoparkı) Köseoğlu Mah. 

Sungurlu Cad. Petline 

Benzinlik Üzeri No: 1 Merkez Yozgat

 

No Değeri 

Takdir Edilen  

Değeri TL.Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2

4.000,00

1

%1

06TTF18 Plakalı , 1993 Model , TOFAŞ-FIAT Marka , Bilirkişi Raporunda "06 TTF 18 plakalı beyaz renkli, 1993 model, Murat 131 marka, NM4131B0000713625 

şasi nolu, 131A10160673818 motor nolu, otomobil cinsi araçtır. Aracın yapmış 

olduğu km tespit edilememiştir. Kontak anahtarı yoktur. Aracın 1 adet lastiği 

sökülmüş 2 adet lastiğinin patlak olduğu ve lastiklerin kullanılamaz durumda 

olduğu, ön panel ve sol ön far sökülmüş, sağ ve sol arka çamurlukta, sol arka 

kapıda deforme ve göçükler tespit edilmiştir. Ön göğüste çatlaklar mevcut olup, 

araç komple boyanmış olmasına rağmen çürük ve çizikler nedeniyle boya ih

tiyacı bulunmaktadır. Piyasa araştırmalarına göre aracın bu haliyle 4.000,00TL 

değerinde olduğu" belirtilmiştir. Bilirkişi raporu ayrıntıları ile dosyadan incele

nebilir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* İş bu satış gazete ilanı tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ve taraflara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

                                                           İ 035