T.C. ŞEFAATLİ İCRA DAİRESİ 2018/23 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 413 Parsel, SARIKENT Mahalle/Köy, Parsel Yozgat İli Şefaatli İlçesi Sarıkent Köyünde 0 ada, 413 no.lu parseldir. Parsel 1628 m2 alana sahip olup kargir bina ve müştemilatı vasıflı olarak kayıtlıdır. Köy merkezinin 900 metre batısındı, mezarlığın 600 metre batısında, F. Sultan Mehmet Camiinin 150 metre güneyinde ve köy yerleşim bölgesinin güneybatı kısmında bulunmaktadır. Yaklaşık %5 eğimli arazi durumundadır. Parsel kuzeye köyiçi yola cephelidir. Parsel üzerinde 1 adet 2 katlı mesken+1 adet eki harabe mesken ve 1 adet eski garaj ve tandırlık bulunmaktadır.Mesken 2 katlı olup her kat 130 m2 bürüt alana sahiptir, kargir olarak yapılmıştır, kullanılır durumdadır, alt katın güney kısmında odaların 150 cm'si bahçe kotu altındadır. 4 oda 1 salon ve müştemilattan oluşmaktadır, iç kapılar ahşap kapı olup pencereler pvc doğramadır, duvarlarda önemli derecede çatlaklar oluşmuştur, çatı örtüsü kremit kaplamadır, çatı üzerinde güneş enerjili su ısıtma sistemi bulunmaktadır. Parselin güneydoğu kısmında eski harabe halde tek katlı eski küçük mesken bulunmaktadır, toplam 35m2 alana sahiptir, kerpiç olarak yapılmış olup duvarlar toprak sıvadır, en az 50 yıllık yapıdır. Parselin kuzeydoğu köşesinde eski tek katlı garaj ve tandırlık bulunmaktadır, toplamda 75 m2 alana sahiptir, duvarlar beton sıvalıdır, kiremit çatılıdır, garaj kısmı demir kapılıdır. Parsel elektrik, su, telefon ve bütün altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Herhangi bir ulaşım problemi yoktur. Köy yerleşik alanı içerisindedir. Parsel üzerine her türlü yapı yapmaya müsaittir. Parselin yola cephesi 59 metredir.

Adresi :  Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü : 1.628 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Yok 

Kıymeti : 128.000,00 TL

KDV Oranı : %18 

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : ŞEFAATLİ ADLİYESİ GİRİŞ KAT KORİDORU  

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/23 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/05/2019