T.C. ŞEFAATLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/1 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 117 Ada, 54 Parsel, CICIKLAR Mahalle/Köy, KEÇİAĞILI Mevkii, tarla vasıflı Taşınmaz kuru tarım arazisidir.

Adresi : Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü : 51.900 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 50.862,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 02/11/2018 günü 09:00 - 09:05 arası

2. Satış Günü : 30/11/2018 günü 09:00 - 09:05 arası

Satış Yeri : ADLİYE KORİDORU

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 126 Ada, 87 Parsel, CICIKLAR Mahalle/Köy, KÖM Mevkii, tarla vasıflıTaşınmaz kuru tarım arazisidir.

Adresi : Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü : 5.400 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 5.292,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 02/11/2018 günü 09:10 - 09:15 arası

2. Satış Günü : 30/11/2018 günü 09:10 - 09:15 arası

Satış Yeri : ADLİYE KORİDORU

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 126 Ada, 2 Parsel, CICIKLAR Mahalle/Köy, ŞEKERÇEŞME Mevkii, tarla vasıflıTaşınmaz kuru tarım arazisidir.

Adresi : Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü : 5.307 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 5.200,86 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 02/11/2018 günü 09:20 - 09:25 arası

2. Satış Günü : 30/11/2018 günü 09:20 - 09:25 arası

Satış Yeri : ADLİYE KORİDORU

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 120 Ada, 34 Parsel, CICIKLAR Mahalle/Köy, KÖRÇEŞME Mevkii, tarla vasıflı Taşınmaz kuru tarım arazisidir.

Adresi : Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü : 57.725 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 56.570,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 02/11/2018 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü : 30/11/2018 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : ADLİYE KORİDORU

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 126 Ada, 70 Parsel, CICIKLAR Mahalle/Köy, KÖM Mevkii, tarla vasıflıTaşınmaz kuru tarım arazisidir.

Adresi : Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü : 14.930 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 14.631,40 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 02/11/2018 günü 09:40 - 09:45 arası

2. Satış Günü : 30/11/2018 günü 09:40 - 09:45 arası

Satış Yeri : ADLİYE KORİDORU

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 129 Ada, 14 Parsel, CICIKLAR Mahalle/Köy, CEHRİLİK Mevkii, Tapuda bahçe olarak kayıtlı olan taşınmaz Cıcıklar Köyünde 129 ada 14 parsel olup, bahçe olarak kayıtlıdır. Tapu kaydında her ne kadar bahçe olarak yazılı olsada köy yerleşik alanı içerisinde olduğundan arsa vasfı kazanmıştır. Sadece tapu kaydında cins değişikliği yapılmamıştır. Parsel köy merkezinde olup, köy yerleşik alanı içerisindedir. Parsel köy merkezinin güneybatı kısmında bulunmaktadır. Parsel yaklaşık düz eğimli arsa durumundadır. Batıda köy içi yoluna cephelidir. Parsel üzerinde 51 m² alana sahip 2 katlı köy odası bulunmaktadır. Alt kat kömürlük ve depo olarak yapılmış olup, üst kat köy odası olarak inşa edilmiştir. Yapı taş duvarlı yapıdır. Kiremit çatılıdır. Yaklaşık 50 yıllık yapı olduğu anlaşılmaktadır. Kullanılabilir vaziyettedir. Parsel elektrik, su telefon ve bütün alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Herhangi bir ulaşım problemi yoktur. Köy dolmuşları ile ulaşım sağlanmaktadır. Parsel üzerine her türlü yapı yapmaya uygundur. Parsel üzerinde 20-30 yıllık 4 adet ceviz, 20-30 yıllık3 adet dut, 15-20 yıllık1 adet elma ve 15-20 yıllık 1 adet erik olmak üzere toplam 9 adet ağaç bulunmaktadır.

Adresi : Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü : 1.884 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 20.614,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 02/11/2018 günü 09:50 - 09:55 arası

2. Satış Günü : 30/11/2018 günü 09:50 - 09:55 arası

Satış Yeri : ADLİYE KORİDORU

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 128 Ada, 2 Parsel, CICIKLAR Mahalle/Köy, ÖTEYÜZ Mevkii, TAŞINMAZ BAĞ VASFINI YİTİRMİŞ KURU TARIM ARAZİSİDİR.

Adresi : Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü : 10.200 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 9.996,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 02/11/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 30/11/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : ADLİYE KORİDORU

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 125 Ada, 62 Parsel, CICIKLAR Mahalle/Köy, ŞEKERÇEŞME Mevkii, tarla vasıflı Taşınmaz kuru tarım arazisidir.

Adresi : Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü : 10.450 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 10.241,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 02/11/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 30/11/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : ADLİYE KORİDORU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/09/2018       İ 045