Son Dakika

T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİ 2018/1062 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yazı Boyutu

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Yozgat Aşağı Nohutlu Mahallesi, 283 ada, 25 nolu parselde, A Blok, 1.Bodrum Kat, 2 Nolu Meskendir.Tapu kaydında her ne kadar 1. Bodrum kat yazılı olsa da mevcut zeminde ön cephe giriş kısmından 1.kat durumundadır. Ruhsat sırasında kotun arka yoldan verilmesi nedeni ile kot farkı oluşmuştur.Parsel şehir merkezinin (saat kulesinin) 410 metre kuzeydoğusunda, Süleyman Sırrı Caminin 120 metre doğusunda, Vali Konağının 200 metre güneyinde, Kevenli burun caminin 200 metre batısında bulunmaktadır.Parsel yaklaşık %10 eğimli arsa durumundadır. Apartmanda doğalgaz ve asansör bulunmaktadır. Apartmanda dış cephe ısı yalıtımı yapılmıştır. Yaklaşık 10 yıllık binadır.Kıymet takdiri yapılan mesken apartmanın A bloğunda 1.Bodrum Katta bulunan 2 nolu meskendir. Mevcut yerinde giriş kapısının üst katındır. Mesken kuzeye ve güney cephelidir. Mesken 3 oda, 1 salon, ve müştemilattan oluşmaktadır. Mesken yaklaşık 100 m² alana sahiptir. Duvarlar alçı sıvalı ve boyalıdır. Mutfak ve ıslak hacimlerde zeminler karo seramik döşeli olup, salon ve odalarda laminat parke döşelidir. Banyo duvarı komple seramik fayans kaplamalıdır. Mutfak dolabı taze yapılıdır. Mutfak tezgahı mermeritten yapılmıştır. İç kapılar ahşap panel kapı olup, dış kapı çelik kapıdır. Pencereler pvcdoğramalıdır. Mesken doğalgazlı ve kombi sistemli kaloriferli dairedir. Parsel elektrik, su, telefon ve bütün altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. İmar planında bitişik nizam 4 katlı konut alan olarak kayıtlıdır. Yollardan 5 metre çekme mesafesi bulunmaktadır. Hmax: 12,50 metre olarak kayıtlıdır. Parselin 80 m² si kuzeyden yola gitmektedir.Yozgat ili, Merkez ilçe, Aşağı Nohutlu Mahallesi, 283 ada, 25 nolu parselde, A Blok, 1.Bodrum Kat, 2 Nolu Mesken değerinin günümüz şartlarında ve serbest piyasa koşullarında 168.000,00 TL (Yüzatmışsekizbin Türk Lirası) edeceği"kanaati bilirkişi tarafından bildirilmiştir.

Adresi : Aşağı Nohutlu Mh. Merkez Yozgat

Yüzölçümü : 100 m2  - Arsa Payı : 58/1245

İmar Durumu : Şehir imar planı içerisinde olup, bitişik nizam 4 kat konut alanıdır. Parselin yaklaşık 70m2 yola gitmektedir.

Kıymeti : 168.000,00 TL - KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 28/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 24/07/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Yozgat Adalet Sarayı İcra Satış Bürosu Yanı Müzayede Salonu MERKEZ / YOZGAT

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve tasınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satıs ilanı tebligat yerine geçer. 

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1062 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/04/2019

                        İ 013


İlan No: 13 | Bu ilan 02 Mayıs 2019 Perşembe tarihinde eklenmiştir.