Son Dakika

T.C. ÇEKEREK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/4 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yazı Boyutu

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Yozgat merkez Kadışehri ilçesi Lütfullah Kayalar mahallesi Düzyaprak mevkii 585 parselde bulunan tarla mevcut hali ile buğday ekili iken hasat edilmiş anızlı haldedir.Toprak yapısı Kumlu tınlı silt karekterdedir.Eğimi yaklaşık %2-3 arasında yer almaktadır.Kuru tarım arazisi niteliğindedir.

Yüzölçümü :7.300 m2

Kıymeti :15.330,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :Tapu kadında olduğu gibidir.

1. Satış Günü :16/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü :14/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri :Çekerek İcra Müdürü Odası - 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Yozgat merkez Kadışehri ilçesi Lütfulah Kayalar mahallesi Kızık mevkii 393 parselde bulunan tarla mevcut hali ile buğday ekili iken hasat edilmiş anızlı haldedir.Toprak yapısı Kumlu tınlı silt karekterdedir.Eğimi yaklaşık %2-3 arasında yer almaktadır.Kuru tarım arazisi niteliğindedir. 

Yüzölçümü :5.000 m2

Kıymeti :9.500,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :Tapu kadında olduğu gibidir. 

1. Satış Günü :16/04/2019 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü :14/05/2019 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri :Çekerek İcra Müdürü Odası -

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Yozgat merkez Kadışehri ilçesi Lütfulah Kayalar mahallesi Kızıkmevkii 378 parselde bulunan tarla mevcut hali ile buğday ekili iken hasat edilmiş anızlı haldedir.Toprak yapısı Kumlu tınlı silt karekterdedir.Eğimi yaklaşık %2-3 arasında yer almaktadır.Kuru tarım arazisi niteliğindedir. 

Yüzölçümü :12.253 m2

Kıymeti :24.506,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :Tapu kadında olduğu gibidir.

1. Satış Günü :16/04/2019 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü :14/05/2019 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri :Çekerek İcra Müdürü Odası -

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Yozgat merkez Kadışehri ilçesi Lütfulah Kayalar mahallesi Köyiçi mevkii 214 Ada 43 Parsel bulunan bahçe İlçe merkezi caminin 130 metre kuzeydoğsunda bulunmaktadır.Dere kenarındadır.Yol kotundan asfalt Çekerek yolu 10 metre aşağıdadır.Parsel yaklaşık düz eğimli arsa durumundadır.İlçe yerleşim sınırındadır.Tapu kaydında her ne kadar bahçe olsada arsa vasfı kazanmıştır.Tapu kayıdında cins değişikliği yapılmamıştır.Parsel üzerinde herhangi bir yapı olmayıp parsel boş durumdadır.Parselin kuzey kısmında Sosyal tesis inşaatı yapılmaktadır.Parselin doğu kısmında dere düzenlemesi ve yol düzenlenmesi yapılmıştır.Parsel elektrik su telefon vb gibi bütün alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Yüzölçümü :846,93 m2

İmar Durumu :Kadışehri imar planı içerisindedir.İmar planında sosyal tesis alanı Yol dere ve Park olarak kayıtlıdır.Parsel üzerine herhangi bir yapı yapmak mümkün değildir.Belediye tarafından tesisi ve düzenleme yapılması nedeni ile parsel belediye taafından kamulaştırılacaktır. 

Kıymeti :24.000,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :Tapu kadında olduğu gibidir.

1. Satış Günü :16/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü :14/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri :Çekerek İcra Müdürü Odası - 

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Yozgat merkez Kadışehri ilçesi Lütfulah Kayalar mahallesi Çorak mevkii 1894 parselde bulunan tarla mevcut hali ile buğday ekili iken hasat edilmiş anızlı haldedir.Toprak yapısı Kumlu tınlı silt karekterdedir.Eğimi yaklaşık %2-3 arasında yer almaktadır.Kuru tarım arazisi niteliğindedir.

Yüzölçümü :10.600 m2

Kıymeti :28.620,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :Tapu kadında olduğu gibidir.

1. Satış Günü :16/04/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü :14/05/2019 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri :Çekerek İcra Müdürü Odası - null null / null

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Yozgat merkez Kadışehri ilçesi Lütfulah Kayalar mahallesi Çorak mevkii 2111 parselde bulunan tarla mevcut hali ile buğday ekili iken hasat edilmiş anızlı haldedir.Toprak yapısı Kumlu tınlı silt karekterdedir.Eğimi yaklaşık %2-3 arasında yer almaktadır.Kuru tarım arazisi niteliğindedir. 

Yüzölçümü :9.000 m2

Kıymeti :25.200,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :Tapu kadında olduğu gibidir.

1. Satış Günü :16/04/2019 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü :14/05/2019 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri :Çekerek İcra Müdürü Odası - 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/03/2019                   İ 006


İlan No: 6 | Bu ilan 11 Mart 2019 Pazartesi tarihinde eklenmiştir.