Son Dakika

T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİ 2018/4864 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yazı Boyutu

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Önemli Özellikleri  : Müdürlüğümüze sunulan bilirkişi raporun göre ''Taşınmaz parsel Yozgat ili, Eskipazar Mahallesi 494 Ada, 3 Parsel olup, 456,91 m² yüzölçüme sahiptir. Parsel şehir merkezinde olup, şehir merkezinin (saat kulesi) 970 metre güneybatısında, Namazgah Camisinin 170 metre güneydoğusunda, Öğrenci yurdunun 80 metre batısında, eski doğumevinin 320 metre kuzeyinde ve Kaanlar-2 sokak üzerindedir. Parsel zeminde boş arsa durumundadır. Parsel yaklaşık % 15 eğimli arsa durumundadır. Doğuya ve güneye cepheli olup, köşebaşı parselidir. Doğu cephesinde 15 metrelik yola cepheli olup, güney cephesinde 10 metrelik yola cephelidir. Yerleşim bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Parsel elektrik, su, telefon ve bütün altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. İmar planın blok nizam 4 katlı konut alanı olarak kayıtlıdır. Parselin 81,60 m²si yola gitmektedir. İmar planı lejant notlarına göre 750 m² minimum yapılaşma şartı vardır. Parsel alanı 750 m²den küçük olduğu için parsele inşaat ruhsatı verilmez. Komşu parseller ile birleştirilip 750 m² yüzölçümü geçtikten sonra inşaat ruhsatı almaya hak kazanacaktır.'' denilmektedir.

İmar Durumu : E:1.40 blok nizam 4 kat konut alanıdır. 750m yapılaşma şartı olduğundan parsele tek başına inşaat yapılamaz.

Kıymeti : 115.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.

1. Satış Günü : 11/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 06/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Birinci Artırma İçin               : 22/03/2019 - 10/04/2019

İkinci Artırma İçin                : 16/04/2019 - 05/05/2019

Satış Yeri : Yozgat Adliyesi İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu Merkez Yozgat

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4864 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/02/2019

          İ 003


İlan No: 3 | Bu ilan 07 Şubat 2019 Perşembe tarihinde eklenmiştir.