Son Dakika

T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİ 2018/1079 TLMT. DÜZELTME İLANI

Yazı Boyutu

Müdürlüğümüzün yukarıda talimat numarası yazılı icra takip dosyasından 1. Satış günü 16/01/2019 tarihi saat- 10:00-10:05, 2. Satış günü 13/02/2019 tarihi saat- 10:00-10:05 tarihlerinde açık artırma suretiyle satışa çıkartılacak olan 34SA6395 plakalı otomobilin ilanda belirtilen KDV oranı %1 ise de; KDV kanunu Madde 30/b'nin " Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez" olması sebebiyle; Satışa çıkarılmış olan aracın KDV oranının %18 olduğuna yönelik İİK.126 maddesi uyarınca düzeltme ilanıdır.        İ 001


İlan No: 1 | Bu ilan 09 Ocak 2019 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.