Son Dakika

T.C. YOZGAT İCRA DAİRESİ 2018/22284 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yazı Boyutu

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Önemli Özellikleri: Müdürlüğümüze sunulan bilirkişi raporuna göre ''Taşınmaz mal Yozgat ili, Merkez ilçesi, Medrese Mah. 314 Ada, 70 Nolu Parselde bulunan apartmanın 2. katında bulunan 15 nolu meskendir. Parsel şehir merkezini 350 metre doğu kısmında, Abide İş Hanının 50 metre doğusundadır. Final dersanesinin olduğu binadadır. Dava konusu mesken 2. Katta olup ana caddeye cephesi olmayıp, arka çekme mesafesine bakmaktadır. 1 oda, 1 salon ve büyük bir holden oluşmaktadır. Küçük bir mutfak ve küçük bir banyosu vardır. Öğrenci evi tipinde yapılmıştır. Sadece salonun ve odanın arka çekme mesafesine penceresi olup, mutfağın ve holün penceresi olmayıp karanlık oda durumundadır. Yaklaşık 60m2 alan sahiptir. Doğalgazlı merkezi ısıtmalıdır. Asansörlü binadır. Cephesi kuzeyedir. Caddeye veya sokağa cephesi olmayıp kuzeyde çekme mesafesine bakmaktadır. Mesken içerisinde duvarlarda önemli derecede hasarlar bulunmaktadır. Mevcutta büro olarak kullanılmaktadır. Parsel elektrik, su, telefon ve bütün altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. İmar planında bitişik nizam 6 katlı ticari alan olarak kayıtlıdır. Parselin yola veya yeşil sahaya giden kısmı yoktur.'' denilmektedir.

İmar Durumu :Bitişik Nizam 6 Kat Ticari alandır.

Kıymeti :80.000,00 TL                 KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında mevcuttur.

1. Satış Günü :01/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü :26/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Elektronik Ortamda TeklifBaşlangıç ve Bitiş Tarihi

Birinci Artırma İçin          :12/01/2019 - 31/01/2019

İkinci Artırma İçin            :06/02/2019 - 25/02/2019

Satış Yeri :Yozgat Adliyesi İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu Yozgat Merkez 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/22284 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2018                       İ 062


İlan No: 62 | Bu ilan 29 Kasım 2018 Perşembe tarihinde eklenmiştir.