Son Dakika

T.C. YOZGAT 1. İCRA DAİRESİ2017/3 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yazı Boyutu

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Önemli Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre"Dava konusu taşınmaz mal Yozgat Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi No:121/6 adresinde Eser City Sitesi içerisinde E Blok A girişinde 2. katta bulunan 6 nolu dairedir. Blokta 2 adet giriş bulunmakta olup A blok kuzeyde olan giriş ve B blok güneyde olan dairdir. Blok kuzey kısımda bulunmaktadır. Mesken 120 m2 alana sahiptir. Parsel şehir merkezini 5000 metre güneyinde Üniversite yolu üzerindedir. Parsel üzerinde bulunan inşaatlar henüz tamamlanmamış olup, inşaat halindedir. Mesken 3 oda, 1 salon ve müştemilattan oluşmaktadır. 120 m2 alana sahiptir. Mesken doğuya ve batıya cephelidir. Parselin üzerinde bulunan apartmanların çoğunda inşaat tamamlamamış ve yarım bırakılmıştır. E Blokda da birçok daire henüz inşaat halindedir. Kıymet takdiri yapılan taşınmazın iç inşaatı tamamlanmış olup, ortak imalatlarda eksiklikler bulunmaktadır. mesken 3 oda, 1 salon ve müştemilattan oluşmaktadır. Giriş holü ve ıslak hacimlerde yer döşemeleri seramik kaplama olup, odalarda laminat parke kaplamalıdır. İç kapılar panel kapı olup, pencereler pvc doğramalıdır. Apartmanın büyük bölümünün boş ve inşaat halinde olması nedeni ile merkezi sistem kalorifer tesisatı henüz yoktur. Asansör tamamlanmamıştır. Yapı kullanma ruhsatı alınmamıştır. Parsel elektrik, su, telefon ve bütün altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. İmar planında blok nizam E:1,6 olup, Hmax: 24,50 metre ve konut alan olarak kayıtlıdır.

İmar Durumu :E: 1.60 Yençok: 24,50m Konut alanı içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 80.000,00 TL                                      KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.

1. Satış Günü : 16/08/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 19/09/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Birinci Artırma İçin : 27/07/2018 - 15/08/2018

İkinci Artırma İçin   : 21/08/2018 - 18/09/2018

Satış Yeri : YOZGAT ADLİYESİ -1 ZEMİN KAT 1. İCRA DAİRESİ ÇAPRAZ KARŞISI YOZGAT MERKEZ  

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2018                         İ 034


İlan No: 35 | Bu ilan 28 Haziran 2018 Perşembe tarihinde eklenmiştir.