Son Dakika

YOZGAT VALİLİĞİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Yazı Boyutu
S.N       Cinsi        D.No/Plaka  Model Yılı  Muhammen Bedel  Geç. Tem. Bedeli[TL]  İhale Günü   İhale Saati
1  Tofaş Fiat Kartal Taksi  66 SC 443  1992  4.750,00   142,50  02.07.2018  10:35
2  Tofaş Fiat Kartal Taksi  66 DA 912  2002  8.750,00  262,50  02.07.2018  10:40
3  Ford Focus Sedan Taksi  66 DV 197  2003  17.750,00  532,50  02.07.2018  10:45
4  VW Passat Taksi  66 DK 213  2005  31.250,00  937,50  02.07.2018  10:50
5  VW Jetta Taksi  66 DV 217  2009  36.250,00  1.087,50  02.07.2018 10:55
6  Skoda Octavia Taksi  66 DK 274  2009 32.750,00  982,50  02.07.2018  11:00
7  Renault Clio Taksi  66 DE 777  2000  15.875,00  505,73  02.07.2018  11:05
8  Renault Megane Taksi  66 DE 555  2000  17.875,00  536,25  02.07.2018 11:10
9  Renault Megane Taksi  66 DA 444  2000  17.875,00  536,25  02.07.2018 11:15
10  Renault Megane Steysın Vagon Taksi  66 DV 198  2000  18.125,00  543,75  02.07.2018  11:20
11  Renault Kangoo Eksp.Taksi  66 DZ 261  2001  12.000,00  360,00  02.07.2018  11:25
12  Renault Megane Taksi  66 DV 876  2001  18.750,00  562,50  02.07.2018   11:30
13  Renault Laguna  Taksi  66 DD 754  2003  21.000,00  630,00  02.07.2018  11:35
14  Renault Megane Taksi  66 DU 428  2006  25.500,00  765,00  02.07.2018  11:40
15  Renault Megane Taksi  66 DK 920  2006  25.375,00  761,25  02.07.2018  11:45
16  Renault Megane Taksi  66 DV 422  2006  27.000,00  810,00  02.07.2018  11:50
17  Renault  Megane Taksi  66 DV 469  2007  25.750,00  772,50  02.07.2018  11:55
18  Renault  Megane Taksi  66 DA 626  2008  26.875,00  806,25  02.07.2018  12:00
19  Renault  Megane Taksi  66 SA 999  2009  29.625,00  888,75  02.07.2018  13:00
20  Isuzu Çift Kabinli Pikap 4x4  66 DK 461  2002  18.750.00  562,50  02.07.2018  13:05
21  Isuzu Çift Kabinli Pikap 4x4  66 DK 060  2002  18.750.00  562,50  02.07.2018  13:10
22  Isuzu Çift Kabinli Pikap 4x4  66 DE 418  2003  19.062,50  571,88  02.07.2018  13:15
23  Isuzu Çift Kabinli Pikap 4x4  66 DU 445  2003  18.562,50  556,88  02.07.2018  13:20
24  Isuzu Çift Kabinli Pikap 4x4  66 SC 285  2006  22.000,00  660,00  02.07.2018  13:25
25  Fiat  Strada Tek Kabinli Pikap  66 AT 416  2005  11.750,00  352,50  02.07.2018  13:30
26  Dodge AS 950 Kamyon  66 DV 298  1997  12.500,00  375,00  02.07.2018  13:35
27 Liebher Lastik Tekerlekli Ekskavatör  97-1309  1997  20.416,67  612,50  02.07.2018  13:40 
 
 
 
 1. Araçların ihalesi İl Encümenince yukarıda belirtilen gün ve saatte Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
 2. Araçlara ait şartname mesai saatleri içerisinde Yozgat İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ücretsiz olarak görülebilir.
 3. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.
 1. İhaleye katılmak istediklerine dair dilekçesi,
 2. İhaleye girenlerin aracı gördüğüne dair “araç görme” belgesi,
 3. İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 2018 tarihli ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti/örneği ile T.C. kimlik numarasını ibraz edecektir,
 4. İl Özel İdaresi adına geçici teminatı yatırdıklarına dair banka makbuzu veya teminat mektubu,
 5. Vekaleten ihaleye katılanların noter tasdikli vekaletnamesi,  
 6. Şirket adına ihaleye girenlerden, 2018 tarihli, tasdikli ticaret ya da sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirketin imza sirküsü ve ihaleye giren şahsın ihaleye girmeye yetkili olduğuna dair noterden tasdikli vekaletnamesi, nüfus cüzdanı sureti/örneği T.C. kimlik numarasını ibraz edecektir.
 7. Şirket veya şahıslardan istenen asıl veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.
 1. İlandan yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 2. Posta yoluyla ihaleye katılmak mümkündür ancak  bu durumda istekli ihale salonunda hazır değilse son ve kesin teklifi zarftaki teklif olarak kabul edilir. Postadaki vaki gecikmeler ve telgraf/faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuranlar ihale saatine kadar ihale komisyonuna yapılacaktır.
          İlan Olunur
 

İlan No: 34 | Bu ilan 22 Haziran 2018 Cuma tarihinde eklenmiştir.