Son Dakika

KAYSERİ DSİ XII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Taşınmaz Mal Satış İlanı)

Yazı Boyutu

1- Aşağıda özellikler belirten taşınmaz  malların mülkiyeti 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği Hükümlerine göre satılacaktır.

2- İhale “ Açık Teklif Usulü “ ile Kayseri 12. Bölge Müdürlüğünde Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3- Taşınmaz malların “ Satış Şartnamesi” Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.

4- İhaleye iştirak edecek şirketler; şirketin sirküleri veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğunu gösterir Noterden onaylı vekaletname,  şirketin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair Resmi Makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge ( ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ise başvuruda bulunması gerekmektedir.

5- İhaleye girebilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 5. Maddesindeki şartlara haiz bulunmak ve geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü veznesine yatırması gerekmektedir.

6- İsteklilerin ihale gün ve saatinde Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü İhale  Komisyonu Başkanlığına geçici teminatı yatırmış olarak kimlikleri ile başvurmaları gerekmekte olup, gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir.

7- Listede belirtilen taşınmaz malların ihalelerine ortaklık şeklinde girilemeyecek olup, parsellere hisselendirme işlemi  yapılmayacaktır. Her bir parselin özel kişi veya şirket adına tek bir maliki olacak şekilde ihalesi yapılacaktır.

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU       İ 025
İLİ              İLÇESİ            KÖYÜ                  ADA NO    PARSEL NO        YÜZ ÖLÇÜMÜ M2       TAHMİNİ MUHAMMEN BEDEL(TL)        GEÇİCİ TEMİNAT(%3)        İHALE TARİHİ                İHALE SAATİ
Yozgat       Sorgun       Gülşehri/ Hoşumlu           119                124                         14,229.63                  3,557.41                                                  106.72                         22.05.2018                       09:00

Yozgat       Sorgun      Gülşehri/ Hoşumlu            119                126                         91,832.61                 22,958.15                                                 688.74                        22.05.2018                      09:20
Yozgat       Sorgun      Gülşehri/ Hoşumlu              119                125                     107,947.77                26,986.94                                                   809.61                        22.05.2018                      09:40
​​​​​​​Yozgat      Merkez       Çalatlı                                 121               163                      11,067.31                  77,471.17                                                   2324.14                        22.05.2018                      10:00
​​​​​​​Yozgat      Merkez      Çalatlı                                  121               164                      10,986.40                  76,904.80                                                   2307.14                        22.05.2018                      10:20
​​​​​​​Yozgat       Merkez      Çalatlı                                  121               169                      22,197.63                 155,383.41                                                 4661.50                        22.05.2018                      10:40
​​​​​​​Yozgat      Merkez      Çalatlı                                  121               170                       11,672.80                 81,709.60                                                   2451.29                        22.05.2018                      11:00
​​​​​​​Yozgat      Merkez      Çalatlı                                 121               105                          6,389.98                 44,729.86                                                   1341.90                        22.05.2018                      11:20
​​​​​​​Yozgat      Yerköy     Karacaahmetli                      125                 20                        14,180.74                 70,903.70                                                   2127.11                        22.05.2018                      11:40


İlan No: 25 | Bu ilan 09 Mayıs 2018 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.