Son Dakika

T.C. YOZGAT 1. İCRA DAİRESİ 2016/219 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yazı Boyutu

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Müdürlüğümüz dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre " Kıymet takdiri yapılan taşınmaz mal, tapu kaydında İstanbulluoğlu Mahallesi, 592 ada, 12 nolu parsel olarak kayıtlı olup, 619,70 m² yüzölçüme sahiptir. Tapu kaydında parsel ana taşınmaz vasfı mesken olarak yazılıdır. Tapu kaydında her ne kadar İstanbulluoğlu Mahallesi yazılı olsada belediye tarafından yapılan mahalle sınırları düzenlemesinde ve mernis adresinde Aşağı Nohutlu Mahallesi olarak gözükmektedir. Parsel şehir merkezinin (saat kulesinin) 260 metre kuzeybatısında, belediye binasının 200 metre batısında, Şehitler çarşı merkez karakolunun hemen batısında, Hayri İnal konağının 25 metre doğusunda, Çapanoğlu Büyük Caminin 50 metre kuzeyinde bulunmaktadır. Parsel yaklaşık % 5-6 eğimli arsa durumundadır. Parsel kuzeye, güneye ve batıya cephelidir. Parselin ana cephesi kuzeye Emniyet Caddesine cephelidir. Parsel üzerinde toplam 7 katlı apartman bulunmaktadır. Kıymet takdiri yapılan 1 nolu mesken apartmanın kuzey kısmında bulunmaktadır. Apartmanın kuzey doğu köşesinde bulunan meskendir. Mesken kuzey caddeye cepheli olup, doğuda ise karakol arası çekme mesafesine bakmaktadır. Apartmanın zemin katı ve bodrum katları işyeri olarak kullanılmaktadır. Apartman asansörlü ve doğalgazlıdır. Daireler kombili ve bireysel ısıtmalı kaloriferli dairedir. Mesken 105 m² alana sahiptir. Yol kotundan 3 metre yukarıdadır. Kuzeye cephelidir. Mesken 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, kiler ve 1 adet balkondan oluşmaktadır. Daire dış giriş kapısı eski ahşap kapıdır. İç kapılar ahşap doğrama olup, pencereler pvc doğramalıdır. Duvarlar alçı sıvalı ve saten boyalıdır. Boyalarda bazı kısımlarda küflenme ve bozulmalar oluşmuştur. Odalar ve salonda yer döşemeleri laminat parke kaplamalı olup, diğer yerler karo seramik kaplamalıdır. Mutfak tezgahı suni mermerden yapılmış olup, mutfak dolabı basit suntadan standart yapılıdır. Parsel elektrik, su, telefon ve bütün altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. İmar planında bitişik nizam 2 katlı konut alanıdır. Mevcut apartmanın yıkılması durumunda parsel üzerine sadece 2 katlı inşaat yapılabilecektir. Parsel Anıtlar Yüksek Kuruluna bağlı Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından korama alanı içerisine alınmıştır. Her türlü tamirat, tadilat ve inşaat işlerinde kuruldan izin alınması zorunludur. Parselin 126,60 m² si yola gitmektedir."denilmektedir.

Adresi       : Aşağı Nohutlu 64.Sokak No:1/1 Yozgat             

Yüzölçümü :Mesken 105m2 alana sahiptir.

Arsa Payı      : 2103/62400     

İmar Durumu :Parsel şehir imar planı içerisinde olup, parsel kentsel sit alanı içinde kalmaktadır.  Bitişik nizam 2 katlı tali iş merkezi alanıdır.                 

Kıymeti :135.000,00 TL    

 KDV Oranı   : %1 

Kaydındaki Şerhler :Tapu Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 06/06/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 02/07/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Yozgat Adliyesi -1(eksi bir) bodrum kat. Yozgat 1.İcra Müdürlüğü Çapraz Karşısı Adliye Mezat Salonu Merkez//YOZGAT

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve tasınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satıs ilanı tebligat yerine geçer. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/219 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/03/2018          İ 016


İlan No: 16 | Bu ilan 22 Mart 2018 Perşembe tarihinde eklenmiştir.