Son Dakika

YOZGAT İLİ DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNİN 2017 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Yazı Boyutu

Yozgat İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16/04/2018 Pazartesi Günü Saat : 11:00 ‘da Esentepe Bahçeşehir Mah. Yeni Şehir Hastanesi karşısı Akbaşlar Düğün Salonu YOZGAT/MERKEZ adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 24/04/2018 Salı günü aynı gündemde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm Üyelerimize İlanen Duyurulur.

GÜNDEM

1. Yoklama ve açılış.

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3. Divan Başkanlığı Seçimi ve Divan Teşekkülü. Divan Heyetine Genel Kurul Evraklarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi.

4. Gündemin Okunması ve Misafir Konuşmaları.

5. 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması, Görüşmeye Açılması ve İbraları.

6. 2017 Yılına ait Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması, Görüşmeye Açılması ve İbraları.

7. 2017 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin Okunması, Görüşmeye Açılması ve Kabulü.

8. 2018-2019 Yılı Tahmini Bütçe ve Çalışma Programlarının Görüşülmesi, İbrası ve Fasıllar Arasında Aktarma Yetkisinin Yeni Yönetim Kuruluna Verilmesinin Görüşülmesi ve Kabulü.

9. Birliğin Başka birlikle iş birliği yapmasının görüşülmesi için Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

10. Birliğe Gelir Temini Amacıyla iki yılda bir gerçekleştirilecek olan Mali genel Kurulda aşağıdaki gelir kalemlerinin görüşülmesi ;

a) Üye Giriş Aidatı,

b) Üye Yıllık Aidatı,

c) Soy Kütüğü Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi.

11. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Yurt içi ve Yurt Dışı Eğitim İçin Toplantı Seminer,Fuar ve Eğitim ile İlgili Faaliyetlere Katılmak için Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12. Birliğin alacaklarının tahsil edilmesi için Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13. İmalat ve İnşaat İşlerinin Yaptırılmasında Usul ve Esaslarının Belirlenmesi, Bu İşlerin Yerine Getirilmesi Hususun Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

14. Birlik Adına Şubeler İle Alım Satım Merkezleri Açmak İçin Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

15. Hayvancılık İşletmesi Kurmak İçin, Üyelere Damızlık Hayvan Temini İçin Proje Hazırlamak ve Üyelere Bu Amaçla Hayvan Dağıtılması İçin Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

16. Yurt İçi, Kamu ve Özel Sektöre Ait Banka , Finans ve Kredi Kuruluşlarında Kredi Talebinde Bulunulması ve Kullanılması, Temine Edilen Kredi veya Yardımlar İle Yapılacak Yatırımlar İçin Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

17. Yönetim Kurulu tarafından kararı alınan üyelikten çıkma teklifleri olan üye kayıt defterinde kayıtlı 1/120 nolu üyenin üyelik durumlarının görüşülerek üyelik durumlarının karara bağlanması,

18. Birlikte çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti işe alım, işten çıkarılması ile ücretlerin belirlenmesi konularında Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

19. Yeni Yönetim ve Denetim Kuruluna ödenecek olan Huzur Hakkı oturum ücretleri ile yolluk harcırahlarının belirlenmesi,

20. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna İstinaden Danışmanlık Şirketi ile Protokol Yapılması Konusunda Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi, Müzakeresi ve Kabulü.

21. Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin Birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşviklerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

22. Yurt içi ve yurt dışından damızlık manda ve damızlık gebe manda teminine ilişkin kapasite raporlarının çıkarılması,üyelerden taahhüt alınması, hazırlanan evraklarıyla ithalat izin ve işlemlerinin yürütülmesi,resmi ve özel kurum,kuruluşlara başvurularının yapılması,birlik adına ithalat izin belgesi talebinde bulunulması,tüm bu süreç ve sonrasında yetki verilmesi,hizmet alınması,fiyat araştırması yaptırılması,yapılması, çerçeve sözleşme,tip sözleşme yapılması, yaptırılması, taahhütte bulunulması, talepte bulunulması, yetki verilmesi hususlarında Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

23. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD, Kop ,Kalkınma Ajansı, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

24. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Asil ve Yedek Üyeleri ile Merkez Birliği Delegelerinin seçimi,

25. Dilek ve temenniler,

26. Kapanış.

    İ

Yozgat İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16/04/2018 Pazartesi Günü Saat : 11:00 ‘da Esentepe Bahçeşehir Mah. Yeni Şehir Hastanesi karşısı Akbaşlar Düğün Salonu YOZGAT/MERKEZ adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 24/04/2018 Salı günü aynı gündemde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm Üyelerimize İlanen Duyurulur.

GÜNDEM

1. Yoklama ve açılış.

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3. Divan Başkanlığı Seçimi ve Divan Teşekkülü. Divan Heyetine Genel Kurul Evraklarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi.

4. Gündemin Okunması ve Misafir Konuşmaları.

5. 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması, Görüşmeye Açılması ve İbraları.

6. 2017 Yılına ait Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması, Görüşmeye Açılması ve İbraları.

7. 2017 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin Okunması, Görüşmeye Açılması ve Kabulü.

8. 2018-2019 Yılı Tahmini Bütçe ve Çalışma Programlarının Görüşülmesi, İbrası ve Fasıllar Arasında Aktarma Yetkisinin Yeni Yönetim Kuruluna Verilmesinin Görüşülmesi ve Kabulü.

9. Birliğin Başka birlikle iş birliği yapmasının görüşülmesi için Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

10. Birliğe Gelir Temini Amacıyla iki yılda bir gerçekleştirilecek olan Mali genel Kurulda aşağıdaki gelir kalemlerinin görüşülmesi ;

a) Üye Giriş Aidatı,

b) Üye Yıllık Aidatı,

c) Soy Kütüğü Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi.

11. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Yurt içi ve Yurt Dışı Eğitim İçin Toplantı Seminer,Fuar ve Eğitim ile İlgili Faaliyetlere Katılmak için Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12. Birliğin alacaklarının tahsil edilmesi için Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13. İmalat ve İnşaat İşlerinin Yaptırılmasında Usul ve Esaslarının Belirlenmesi, Bu İşlerin Yerine Getirilmesi Hususun Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

14. Birlik Adına Şubeler İle Alım Satım Merkezleri Açmak İçin Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

15. Hayvancılık İşletmesi Kurmak İçin, Üyelere Damızlık Hayvan Temini İçin Proje Hazırlamak ve Üyelere Bu Amaçla Hayvan Dağıtılması İçin Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

16. Yurt İçi, Kamu ve Özel Sektöre Ait Banka , Finans ve Kredi Kuruluşlarında Kredi Talebinde Bulunulması ve Kullanılması, Temine Edilen Kredi veya Yardımlar İle Yapılacak Yatırımlar İçin Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.

17. Yönetim Kurulu tarafından kararı alınan üyelikten çıkma teklifleri olan üye kayıt defterinde kayıtlı 1/120 nolu üyenin üyelik durumlarının görüşülerek üyelik durumlarının karara bağlanması,

18. Birlikte çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti işe alım, işten çıkarılması ile ücretlerin belirlenmesi konularında Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

19. Yeni Yönetim ve Denetim Kuruluna ödenecek olan Huzur Hakkı oturum ücretleri ile yolluk harcırahlarının belirlenmesi,

20. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna İstinaden Danışmanlık Şirketi ile Protokol Yapılması Konusunda Yeni Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi, Müzakeresi ve Kabulü.

21. Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin Birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşviklerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

22. Yurt içi ve yurt dışından damızlık manda ve damızlık gebe manda teminine ilişkin kapasite raporlarının çıkarılması,üyelerden taahhüt alınması, hazırlanan evraklarıyla ithalat izin ve işlemlerinin yürütülmesi,resmi ve özel kurum,kuruluşlara başvurularının yapılması,birlik adına ithalat izin belgesi talebinde bulunulması,tüm bu süreç ve sonrasında yetki verilmesi,hizmet alınması,fiyat araştırması yaptırılması,yapılması, çerçeve sözleşme,tip sözleşme yapılması, yaptırılması, taahhütte bulunulması, talepte bulunulması, yetki verilmesi hususlarında Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

23. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD, Kop ,Kalkınma Ajansı, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

24. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Asil ve Yedek Üyeleri ile Merkez Birliği Delegelerinin seçimi,

25. Dilek ve temenniler,

26. Kapanış.

    İ 014


İlan No: 14 | Bu ilan 15 Mart 2018 Perşembe tarihinde eklenmiştir.