Son Dakika

T.C. ŞEFAATLİ İCRA DAİRESİ 2017/24 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yazı Boyutu

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       :Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 163 Ada, 7 Parsel, GÜLİSTAN Mahalle/Köy, KABAARKAÇ Mevkii, Tarla vasıflı ortalama %1-14 eğime sahip kuru tarım arazisidir. Buğday, arpa ve nohut tarımı yapılabilen arazilerdir.

Adresi           :Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü       :38.000 m2 taşınmazın 3/52 hissesi olan 2.192,30 m²'si

Arsa Payı        :

İmar Durumu   :Yok

Kıymeti           :2.740,38 TL

KDV Oranı      :%18

Kaydındaki Şerhler  :

1. Satış Günü  : 30/03/2018 günü 09:00 - 09:05 arası

2. Satış Günü  : 27/04/2018 günü 09:00 - 09:05 arası

Satış Yeri         : ADLİYE KORİDORU

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          :Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 155 Ada, 39 Parsel, GÜLİSTAN Mahalle/Köy, İN Mevkii, Tarla vasıflı ortalama %1-14 eğime sahip kuru tarım arazisidir. Buğday, arpa ve nohut tarımı yapılabilen arazilerdir.

Adresi           :Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü       :80.000 m2 taşınmazın3/52 hissesi olan 4.615,38 m²'si

Arsa Payı        :

İmar Durumu   : Yok

Kıymeti           :5.769,23 TL

KDV Oranı      :%18

Kaydındaki Şerhler   :

1. Satış Günü  :30/03/2018 günü 09:10 - 09:15 arası

2. Satış GünÜ : 27/04/2018 günü 09:10 - 09:15 arası

Satış Yeri        :ADLİYE KORİDORU

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri        :Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 140 Ada, 26 Parsel, GÜLİSTAN Mahalle/Köy, KABAARKAÇ Mevkii, Tarla vasıflı ortalama %1-14 eğime sahip kuru tarım arazisidir. Buğday, arpa ve nohut tarımı yapılabilen arazilerdir.

Adresi           :Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü      :6.600 m2taşınmazın3/52 hissesi olan 380,76 m²'si

Arsa Payı        :

İmar Durumu   :Yok

Kıymeti           :475,96 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler  :

1. Satış Günü : 30/03/2018 günü 09:20 - 09:25 arası

2. Satış Günü : 27/04/2018 günü 09:20 - 09:25 arası

Satış Yeri : ADLİYE KORİDORU

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 124 Ada, 19 Parsel, GÜLİSTAN Mahalle/Köy, KABAARKAÇ Mevkii, Tarla vasıflı ortalama %1-14 eğime sahip kuru tarım arazisidir. Buğday, arpa ve nohut tarımı yapılabilen arazilerdir.

Adresi               : Şefaatli / YOZGAT

Yüzölçümü : 7.500 m2taşınmazın3/52 hissesi olan 432,69 m²'si

Arsa Payı :

İmar Durumu : Yok

Kıymeti               : 540,87 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler   :

1. Satış Günü : 30/03/2018 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü : 27/04/2018 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : ADLİYE KORİDORU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/24 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/02/2018

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahilidir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ötnek 64' e karşılık gelmektedir.     İ 010


İlan No: 10 | Bu ilan 22 Şubat 2018 Perşembe tarihinde eklenmiştir.