Son Dakika

T.C. YOZGAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/11 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Yazı Boyutu

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Yozgat merkez Divanlı mahallesi Köyiçi mevkii 188 Ada 10 Parselde kayıtlı arsa, Parsel köy içerisinde olup batıya cephelidir.Mevcut zamindedi boş arsa durumundadır.Yaklaşık %1 eğimli arsadır.Üzerine yapı yapmaya müsaittir.Zemin cinsinin herhangi bir madensel değer taşımadığı anlaşılmaktadır.,Parselin etrafındaki yollar tam olarak açılmamış durumdadır.Köy merkezinde olup köy çesmesinin 70 metre güneyindedir.Parsel elektrik su telefon ve bütün alt yapı hizmetlerdinden faydalanmaktadır.Herhangi bir ulaşım problemi yoktur.Köy minibüsleri ile ulaşım sağlamaktadır.Köy belediye sınırları içerisinde olup henüz imar uygulaması yapılmamıştır.

Adresi : Yozgat merkez Divanlı mahallesi(köyü)

Yüzölçümü : 1.380,56 m2

Kıymeti : 23.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 14/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Yozgat Adalet Sarayı Zemin Kat satış odası - 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Yozgat merkez Divanlı mahallesi Kuşçuörenmevkii 147 Ada 174 Parselde kayıtlı 21.244,68 m2 tarla Yerleşim yerine yakın ve arazi yolu ile ulaşım mümkündür.Köye ve merkezine yakınlığı dolayısıyle her türlü üretim girdileri kolaylıkla temin edilir yine istihsal edilen ürünler kolaylıkla pazarlanır.

Adresi : Yozgat merkez Divanlı mahallesi 

Yüzölçümü : 21.244,68 m2

Kıymeti : 47.864,26 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 14/03/2018 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : Yozgat Adalet Sarayı Zemin Kat satış odası - 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Yozgat merkez Divanlı mahallesi Gökkayamevkii 101 Ada 200 Parselde kayıtlı 3.378,42 m2bağ olarak tapu kaydında geçsede bağ niteliğini kaybetmesi nedeni ile tarla olarak kullanılmakta ve kıymeti tarla olarak değerlendirilmiştir.Yerleşim yerine yakın ve arazi yolu ile ulaşım mümkündür.Köye ve merkezine yakınlığı dolayısıyle her türlü üretim girdileri kolaylıkla temin edilir yine istihsal edilen ürünler kolaylıkla pazarlanır.

Adresi : Yozgat merkez Divanlı mahallesi (köyü)

Yüzölçümü : 3.378,42 m2

Kıymeti : 5.854,80 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü : 14/03/2018 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri : Yozgat Adalet Sarayı Zemin Kat satış odası - null null / null

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat merkez Divanlı mahallesi Çatalerik mevkii 150 Ada 87 Parselde kayıtlı 18.494,48m2 tarlaYerleşim yerine yakın ve arazi yolu ile ulaşım mümkündür.Köye ve merkezine yakınlığı dolayısıyle her türlü üretim girdileri kolaylıkla temin edilir yine istihsal edilen ürünler kolaylıkla pazarlanır.

Adresi : Yozgat merkez Divanlı mahallesi(köyü)

Yüzölçümü : 18.494,48 m2

Kıymeti : 32.050,93 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 14/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Yozgat Adalet Sarayı Zemin Kat satış odası - 

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Yozgat merkez Divanlı mahallesi Köyiçi mevkii 188 Ada 9 Parselde kayıtlı211,52 m2arsa, Parsel köy içerisinde olup batıya cephelidir.Mevcut zamindedi boş arsa durumundadır.Yaklaşık %1-2 eğimli arsadır.Üzerine yapı yapmaya müsaittir.Zemin cinsinin herhangi bir madensel değer taşımadığı anlaşılmaktadır.,Parselin etrafındaki yollar tam olarak açılmamış durumdadır.Köy merkezinde olup köy çesmesinin 50 metre güneyindedir.Parsel elektrik su telefon ve bütün alt yapı hizmetlerdinden faydalanmaktadır.Herhangi bir ulaşım problemi yoktur.Köy minibüsleri ile ulaşım sağlamaktadır.Köy belediye sınırları içerisinde olup henüz imar uygulaması yapılmamıştır. 

Adresi :Yozgat merkez Divanlı mahallesi 

Yüzölçümü : 211,52 m2

Kıymeti : 3.600,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 14/03/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : Yozgat Adalet Sarayı Zemin Kat satış odası - null null / null

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat merkez Divanlı mahallesi Çatalerik mevkii 150 Ada 71 Parselde kayıtlı 11.906,38m2tarla Yerleşim yerine yakın ve arazi yolu ile ulaşım mümkündür.Köye ve merkezine yakınlığı dolayısıyle her türlü üretim girdileri kolaylıkla temin edilir yine istihsal edilen ürünler kolaylıkla pazarlanır.

Adresi : Yozgat merkez Divanlı mahallesi (köyü)

Yüzölçümü : 11.906,38 m2

Kıymeti : 20.633,76 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 

1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 14/03/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : Yozgat Adalet Sarayı Zemin Kat satış odası - 

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat merkez Divanlı mahallesi Gökkaya mevkii 101 Ada 194 Parselde kayıtlı15.609,95m2tarla Yerleşim yerine yakın ve arazi yolu ile ulaşım mümkündür.Köye ve merkezine yakınlığı dolayısıyle her türlü üretim girdileri kolaylıkla temin edilir yine istihsal edilen ürünler kolaylıkla pazarlanır.

Adresi : Yozgat merkez Divanlı mahallesi(köyü)

Yüzölçümü : 15.609,95 m2

Kıymeti : 27.052,04 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Türkiye Elektrik kurumunun irtifak hakkı vardır.

1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 14/03/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Yozgat Adalet Sarayı Zemin Kat satış odası - 

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,%18KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/12/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64' e karşılık  gelmektedir.       İ 001


İlan No: 1 | Bu ilan 03 Ocak 2018 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.