YAPILANDIRMA BAŞVURULARI İÇİN SON 15 GÜN

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI İÇİN SON 15 GÜN

Sosyal Güvenlik Kurumu Yozgat İl Müdürü Bilal Keskin; Yapılandırma Kanunundan faydalanmak için başvuruların 30 Eylül 2021'e kadar yapılabileceğini belirterek, vatandaşlara yapılandırma ile gelen avantaj ve fırsatlardan yararlanma çağrısında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumunun hangi alacakları yapılandırma kapsamındadır?

· Sigorta primleri,

· Genel sağlık sigortası primleri,

· İşsizlik sigortası primleri,

· İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,

· 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

· Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

· BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,

· İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

· 30 Nisan 2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları,

· Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer'ileri,

· 5510/ Ek 5, Ek 6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler yapılandırma kapsamındadır.

Sağlanan Avantajlar ve Şartlar:

· Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecektir.

· Peşin ödemelerde; prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin % 10'unun peşin ödenmesi halinde, yüzde 90 Yİ-ÜFE silinecektir.

· 2 Taksitle Ödemelerde; ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'sinin peşin ödenmesi halinde, yüzde 50 Yİ-ÜFE silinecektir.

· Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, gelir testine başvurmaları halinde GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecek olup, gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3'den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılır?

· 5510/4-a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce; Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından e-Sigorta kanalıyla ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

· 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

· Kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapabileceğini belirten Bilal Keskin, Kanunun verdiği süre uzatım yetkisinin de kullanıldığını ve yapılandırmaya başvurmayan hiçbir işveren ve sigortalı kalmamasını temenni ettiklerini ifade etti.

Mustafa Avcı

15 Eylül 2021 Çarşamba tarihinde eklendi ve 107 kez okundu

YORUMLAR

0 yorum yapıldı
Üye girişi yapmak için tıklayınız