"İŞ'TE GENÇ İŞ'TE YOZGAT"

"İŞ'TE GENÇ İŞ'TE YOZGAT"

Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün ortaklığında hazırlanan, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansına Erasmus+ Gençler ve politika yapıcıları arasında diyalog programı kapsamında sunulan "İŞ'te Genç İŞ'te Yozgat" başlıklı proje Türkiye genelinden kabul edilen 5 projenin arasına girerek hibe almaya hak kazandı. SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz şu açıklamalarda bulundu;" Projemiz, Yozgat'ın genç işsizliği sorununu irdelemeye yöneliktir. Bu yüzden projemizde "insana değer katmak" ve "bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel değerlerini yükseltmek" anlamında, gelecek için önce "iyi bireyler" yetiştirebilmek koşulunu sağlamak amacıyla "genç işsizliği" sorunu üzerine çalışmalar yapılacaktır.

Projemizin temel amacı, Yozgat ekonomisini, yatırımların ve istihdamın nasıl artırılacağını,istihdam politikaları alanında karar alıcı pozisyonunda yer alan kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, iş dünyası ve üniversite temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve gençlerle değerlendirmek, genç işsizliği sorununun tüm ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla ele alınarak nedenleri ve sonuçlarını belirlemek, sorunun kaynağının tespit edilerek çözüm yolları sunmak ve çözüme katkıda bulunmaktır. Günümüzde gençlerin birçok alanda sorunları mevcuttur. Bunlar psikolojik, fizyolojik, ideolojik, ekonomik ve kuşaklar arası anlaşmazlıklar gibi sıralanabilmektedir. Küresel bir sorun olarak görülen işsizliğin sonuçlarından en çok etkilenen kesim olan gençlerin işsizliğinin birçok sebebi göze çarpmaktadır. Bunların başında gelen nedenleri arasında, genç olarak kabul edilen 15-24 yaş grubu arasında eğitime katılma oranının artması, yeni işler yaratılamaması, tecrübe yoksunluğu, gençlerin niteliklerinin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verememesi sayılmaktadır. Projemizin ortağı Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüdür. Projemizin süresi 12 aydır. Proje kapsamında toplamda 4 Eğitim ve 1 zirve programı yapılacaktır. Yozgat'tan Proje katılımcıları, 18-30 yaş arasındaki istihdamda dezavantajlı durumda olan 120 gençten oluşmaktadır. Proje sonunda yapacağımız zirve programına ise gençler ve karar alıcılardan oluşan 150 katılımcı yer alacaktır. Projenin istenilen hedeflere ulaşabilmesi için Yozgat bölgesinde istihdam politikaları alanında karar alıcı pozisyonunda yer alan kamu kurum ve kuruluş yetkilileri,iş dünyası ve üniversite temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve gençlerle cinsiyet dengeleri gözetilerek dahil olmaları sağlanacaktır. Projenin hazırlık sürecinde bizlere desteklerini esirgemeyen Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürümüz Taner Yıldız bey'e teşekkür ederiz."

8 Ağustos 2019 Perşembe tarihinde eklendi ve 248 kez okundu

YORUMLAR

0 yorum yapıldı
Üye girişi yapmak için tıklayınız