Son Dakika

“Siyasi Partiler Yasası'nda Seçim İttifakı Da Ele Alınacak”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “2018 uyum yasalarının görüşüldüğü bir yıl olacaktır

Bu haber 682 kez okundu.
Yazı Boyutu

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “2018 uyum yasalarının görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Seçim yasalarının, Siyasi Partiler Yasası'nın Mart’tan önce parlamentodan çıkartılmasını hedefliyoruz. Bu yasaların içinde seçim ittifakı konusu da ele alınacaktır” dedi.

 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “2018 uyum yasalarının görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Seçim yasalarının, Siyasi Partiler Yasası'nın Mart’tan önce parlamentodan çıkartılmasını hedefliyoruz. Bu yasaların içinde seçim ittifakı konusu da ele alınacaktır” dedi.

Meslek yüksek okulu mezunlarının kısa dönem askerlik yapmalarına iliş- kin tartışmaların sorulma- sı üzerine Bozdağ, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Baka- nımızın basına verdiği bir röportajdaki ifade sanki ön lisans mezunlarına kısa dönem askerlik imkanı ge- tirilecek gibi bir algıya yol açtı. Esasında okunduğu vakit Sayın Bakan’ın böyle bir değerlendirmesi yok. Bu konuda iş dünyasından bazı taleplerin dile getirildiğini, özellikle ara insan gücü teminindeki zorluk nedeniyle iş adamları buna ihtiyaç duyduklarını Milli Eğitim Bakanımızın olduğu bir ortamda, başka ortamda dile getirildiğini, bunun bir gündem olduğunu ifade etmiştir. Hükü- metimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur. Kimsenin böyle bir beklenti içine girmemesi gerekir. Bundan önce nasıl askerlik yapıyorlarsa bun- dan sonra da aynı usulde askerlik yapmaya devam edecekler” diye konuştu.
 “MHP’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza destek ve- recek olması memnuniyet verici bir durumdur” Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının hatırla- tılması üzerine Bozdağ, “Sayın Bahçeli Türk siya- setinde saygın bir lider, dürüst bir siyaset anlayışı var, ikili oynamıyor. Neyse o. Olacağı net bir şekilde ifade eden, olmayacağı da net ifade eden, o nedenle de Türk siyasetinde duruşu olan bir lider. Sabahki açıklamaları çok net açık- lamalar. MHP’nin 2019’da cumhurbaşkanı adayı çı- kartmayacağını, kendisi- nin de aday olmayacağını ifade etti. Bu MHP’nin kendi kararıdır. Biz bu karara saygı duyarız. Bu kararla ilgili bir değerlen- dirme yapma hakkını kendimizde görmeyiz” dedi. Devlet Bahçeli’nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecekleri yönündeki açıklamasının memnu- niyet verici olduğunun altını çizen Bozdağ, “AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı malum Cumhur- başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, AK Parti’den başka bir aday çıkması söz konusu değildir. 2019’da milletimiz Türkiye’yi yeni hükümet sistemi ile beraber yönetecek ve yeni dönemi inşa edecek cumhurbaşkanını ve iktidarı seçecektir. 2019 seçimleri tarihi bir seçimdir. Sayın Bahçeli’nin dediği gibi 15 Temmuz gecesi oluşan milli irade Yenikapı’da yeni bir anlayışa büründü. MHP ve AK Parti Yenika- pı ruhuna sonuna kadar sahip çıkan bir anlayışa sahip. Yerli ve milli du- ruşu her daim muhafaza eden ve bunun gereklerini icraatta da yerine getiren anlayışlara sahiptir. 2019 seçimlerinde MHP’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verecek olması ve bunu bugünden açıklaması memnuniyet verici bir durumdur. Önümüzdeki süreçte ittifak ile ilgili neler olacak hep beraber göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye Ege’de ve diğer alanlarda bu anlamda bir değişikliğe asla izin vermez” Yunanistan’da ikinci derece iltica kurulunun bir darbecinin sığınma tale- bini kabul eden kararının yanlış olduğunu belirten Bozdağ, “Darbecilere des- tek niteliğinde bir karardı. Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine bu karar Atina İdari Temyiz Mahke- mesi tarafından değerlen- dirildi ve yürürlüğün dur- durulmasına karar verdi. Bu karar önemli bir karar. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Yunanistan’dan bu 8 darbecinin ivedilikle Türkiye’ye iadesini bekle- diğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. Umarız ki davanın esas- tan görüşülmesi sırasında da bu ikinci derece iltica kurulunun kararı tama- men iptal edilir. Bunla- rın Türkiye’ye iadesi iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesine kat- kı sağlayacaktır. Türki- ye ile Yunanistan komşu iki ülke. Devletlerimiz ve halklarımız arasında yakın ilişkiler var. İki ülke arasında çözüme kavuşturul- mamış sorunlar üzerinden iç politik mücadelede rant elde etmek isteyen çevreler var. Yunanistan ile aramız- da iyi ilişkiler olduğu gibi Ege’de ve başka konularda yaşanan ciddi sorun- lar da var. Bu sorunların kalıcı, kapsamlı, barışçıl çözümünün diyalogla ol- duğuna biz inanıyoruz. İki ülke arasındaki sınır- lar konusunda hem fiili ve hem de hukuki durum bakımından herhangi bir değişiklik asla olmamıştır. Bundan sonra da olması mümkün değildir. Türkiye Ege’de ve diğer alanlarda bu anlamda bir değişikli- ğe asla izin vermez. Kimse böyle bir düşünceye de kapılmamalıdır. Böyle bir düşüncenin ortaya çıkaracağı sonuçlar düşünceye kapılanları da zora sokar. Türkiye bu noktada çok nettir. Türkiye’de özellikle CHP adalar üzerinden tartışmayı epeydir iç politik malzeme haline getirdi. Yunanistan’da da bazı siyasiler iç politik malzeme haline getiriyor. Bu konu siyaset üstü bir konu ola- rak değerlendirilmeli. İç politik malzeme haline ge- tirilip siyasi rekabette kullanılacak bir konu değildir. İç politik malzeme haline bu sorunun getirilmesi iki ülke arasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına ve sorun- ların büyümesine hizmet etmekten başka bir sonuç doğurmaz. Elbette eleştiriler olacaktır, ama daha fazlasını yapmak iki ülkenin çıkarlarına zarar veren bir durumdur” açıklamasında bulundu.

“Bankanın marka de- ğerine, ticari itibarına da zarar verdiği gerçektir” Hakan Atilla davasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika’ya dava açılması yönünde- ki sözlerine açıklık getiren Bekir Bozdağ, “Bizim böylesi bir davadan adalet beklememiz düşünüle- mez. Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD’deki bazı yar- gı görevlilerinin işbirliği ile 17-25 Aralık sürecinde Türkiye’de başarılamaya- nın ABD yargısı eli ile ba- şarma teşebbüsüdür. Cumhurbaşkanımızın bu dava açıklaması Halk Bankası- na dönük bir açıklamadır. Bu davada Halk Bankası yargılanmıyor, ancak Halk Bankası Genel Müdür Yar- dımcısı sanık durumun- da. Dava süresince Halk Bankası sürekli konuşuldu. Bu bankanın marka değerine, ticari itibarına da zarar verdiği gerçektir. Banka kendi açısından bir değerlendirme yapabilir, bir dava yolunu tercih et- mek isterse edebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği husus bankanın itibar kaybı konusunda açabileceği bir davadır” dedi.

“ByLock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır” Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 11 bin 480 kişi ile ilgili bir açık- lama yaptığını ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu uygulama ile ByLock’a yönlendiril- miş kişiler hakkında eğer bunlardan kamudan ihraç varsa, bunların KHK ile

görevlerine iadesi nokta- sında talimatları olduğunu ve bunun üzerine çalışma- lar başlatıldığını belirten Bozdağ, “Bir kısmı atılmış, bir kısmı atılmamış. Kamu görevinden atılmış olanlar 2 bin 138 kişi. Bunlarla il- gili ilgili bakanlıklar ve di- ğer kurumlar sırf bu tuzak nedeni ile ByLock’a yönlendirilmiş olup, sadece ByLock kullanıcısı gibi gö- ründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır. ByLock dışında başka bir gerekçe yoksa iadesi yapılacak. İki kurum kaldı, o iki kurum çalışmasını tamamladığı zaman biz KHK’yı çıkartacağız. İnşallah yakında bu KHK çıkacaktır” diye konuştu.

“Siyasi Partiler Yasası'nın Mart’tan önce parlamentodan çıkartıl- masını hedefliyoruz”

2018 yılının uyum ya- salarının görüşüldüğü bir yıl olacağının altını çizen Bekir Bozdağ, “Başbakan- lıkta ve ilgili bütün ba- kanlıklarda iç çalışmalar yürütülmektedir. AK Parti Genel Merkezinde de bir üst kurul ve alt kurullar oluşturuldu. Bu çalışmalar bittikçe 2018 yılında parlamentonun gündemine gelecektir. 2018 uyum yasalarının görüşüldüğü bir yıl olacaktır.

2019‘da mahalli seçim- lerin yaşanacak olması ve bu seçimlerde de bunla- rın uygulanma zorunlu- luğu ve anayasada 1 yıllık yasak dikkate alındığın- da biz seçim yasalarının, Siyasi Partiler Yasası'nın Mart’tan önce parlamen- todan çıkartılmasını he- defliyoruz. Bu yasaların içinde seçim ittifakı konu- su da ele alınacaktır. Sayın Bahçeli bir formül önerisi yaptı. Elbette bu formül de değerlendirilecek. Bu par- tiler arasında görüşme ile de mümkün olacaktır. Bel- ki Meclise gelmeden önce

MHP ve AK Partili yetki- liler arasında bir müzakere yapılabilir” şeklinde ko- nuştu.

“Biz bu noktada şerbet- liyiz”

İran’da yaşanan olayla- rın Türkiye’de yaşanması ihtimaline karşı herhangi bir önlem alınıp alınmadı- ğı sorusu üzerine Bozdağ, “İran halkı bu yaşananlara ‘dur’ dedi, itibar etmedi. Orada olayların büyü- mesini engelledi. Çünkü dünyanın dört bir yanın- da olup bitenleri insanlar artık sadece iktidarlardan dinlemiyorlar, herkes olup bitenlerle ilgili bir fikir sa- hibi.

Biz daha önce de ifade ettik, dış müdahalelerle, şiddet kullanarak, anayasa ve yasaların çizdiği usul dışında başka bir yöntemle ülkelerde iktidar değişik- liğine karşı olduğumuzu hep ifade ettik. Türkiye üzerinde oynanan oyun- lara geldiğimizde biz bu noktada şerbetliyiz. Her- kesi kandırabilirler ama bizim milletimizi kolay kolay kandırmaları müm- kün değil. Geri dönüp bak- tığımızda hem Gezi hadi- seleri, hem 17-25 Aralık süreci, hem Kobani hadi- seleri, hem hendek terörü ve en son yaşadığımız 15 Temmuz darbe teşebbüsü, bütün bunlar karşısında halk devletine, bayrağına, hükümetine sahip çıkmış- tır. Türkiye’de böyle bir hesap yapan var mı bil- mem. Türk milletinin bu konudaki geçmişi bu he- sap yapanların hep aley- hine oldu. Türkiye’de böy- le bir şeyin başarılı olma şansı dün olmadığı gibi bugün ve yarın da yoktur. Bunu birileri dillendirebi- lir, şuanda öyle bir şey de şok. Siz soru sorduğunuz için söylüyorum, sanki gündemde böyle bir şey varmış gibi algılanmasın. Türkiye’de böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.


Bu haber 09 Ocak 2018 Salı tarihinde eklenmiştir.