Son Dakika

BÖYÜKATA GÖNÜLLÜ OLDU

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof

Bu haber 496 kez okundu.
Yazı Boyutu

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün 07 - 08 Ekim 2017 tarihlerinde Üniversite Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Uygulamalı Ar-Ge Projeleri Hazırlama Eğitimi (FEMPE)” için gönüllü olarak katkı verdi ve etkinliğin Eğitim Yöneticiliği görevini üstlendi.

Eğitimde Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte; Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keskin, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Akgün ve Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu gönüllü olarak eğitmenlik yaptılar.

Etkinlik Başkanlığını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş’ın üstlendiği programda, Etkinlik Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Miraç Alaf ile birlikte Düzenleme Kurulu’nda Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Demir, Arş. Gör. Sümeyye Sınır, Arş. Gör. Yiğit Türe ve Arş. Gör. Alican Ataman yer aldılar.

Katılımcıların yoğun ve etkili olduğunu ifade ederek, katılmaktan ve faydalanmaktan mutluluk duyduklarını belirttikleri eğitim etkinliğinden 30 civarında araştırmacı yararlandı.Temel ve uygulamalı bilimlerde bilimsel araştırma projelerinin artırılması ve yaygınlaştırılması için düzenlenen program kapsamında; Bilgi, Bilim, Bilimsel araştırma, Hipotez, Bilimsel Araştırma Projesi ve Araştırmacının Özellikleri, Araştırma Projelerinde Özgündeğer, Yöntem, Yapılabilirlik, Yaygın Etki ve bilimsel araştırma projeleri ile ilgili temel kavramlar anlatıldı. Proje bileşenlerinin detaylıca ele alındığı seminerlerde, eğitmenler olumlu ve olumsuz deneyimlerini de aktararak, proje süreçlerinde ve proje döngüsü yönetimi içerisinde yaşanabilecek durumlar hakkında bilgiler verdi. Bilgi kaynakları ve ulaşım yolları, ulaşılan bilgi kaynaklarının ve literatür bilgisinin analizi, Araştırmanın planlanması, Yöntem, Materyal, İş Paketleri oluşturulması, zaman yönetimi, Araştırma ile ulaşılan bulguların analiz teknikleri, Araştırma sonuçlarının dokümantasyonu ve raporlama yöntemleri konularında dikkat edilmesi gereken noktalar etkileşimli ve tartışmalı seminerler ile katılımcılara aktarıldı.

Proje fikri geliştirme ve yazımına dönük uygulamalı grup çalışmaları ile Hipotez Kurma ve Problem Tespiti, Araştırma Konusunun Seçilmesi, Güçlü Özgün Değer Oluşturma, Proje önerilerinde konu ve kapsam kısımlarının literatüre dayandırılarak oluşturulması, yöntem ve iş-zaman planlarının hazırlanması, proje uygulamalarında ve yönetiminde başarıya etki eden faktörler, inceleme ve değerlendirme süreçleri konularında pratikler yapıldı.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata etkinliğe dair yaptığı değerlendirmede; “Ülkemizin gelişimi açısından proje faaliyetlerinin önemi ortadadır. Proje tabanlı çalışmaların, hızla gelişen teknolojinin küresel etkileri karşısında artırılması ve faaliyetlerin daha verimli yapılabilmesi için özel ve tematik çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu açıdan da yaptığımız işi önemsiyorum. Donanımlı, duyarlı ve girişken yeni nesillerin yetiştirilmesinde akademik çevrelerini sorumluluğu yüksektir. Proje hazırlama aşamaları ve proje süreçlerine ilişkin, eğitimin her aşamasında, teknik bilgiler edinmemiz gerekmektedir. Entelektüel bilginin çoğaltılması, paylaşılması ve ürüne dönüştürülmesi için gerekli temel yetkinlikleri yükseltmeliyiz” dedi. Üniversiteler arası yakınlaşma ve işbirliği açısından da önemli bir iş yaptıklarına değinen Prof. Dr. Böyükata, kendisine destek veren ve eğitmenlik yapan diğer hocaların yaptıkları işin bir fedakarlık olduğunu belirtti.

Katılımcılara sertifika verilen programda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, emeğini esirgemeyerek katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya ve eğitmenlere teşekkür ederek, verdikleri çok değerli destek sebebiyle belge ve plaket takdim etti.


Bu haber 11 Ekim 2017 Çarşamba tarihinde eklenmiştir.