Son Dakika

9 TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKARDI
9 TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKARDI

Mektebim Koleji, 2016-2017 Öğretim Yılı'nda yine bir büyük başarıya imza attı. TEOG sınavlarına giren 56 öğrenciden 9'u tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.  Yerleştirme sonuçlarına göre 29 öğrenci Fen Liselerine, 27 öğrenci Anadolu Liselerine yerleşerek muhteşem bir başarıya imza attı. Öte yandan, Mektebim Koleji YGS-LYS'de de benzer bir başarı elde etti. Anadolu Lisesi öğrencilerinden Osman Emre Karaaslan Yozgat Birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'ni kazanırken,  sonuçlarına göre 6 öğrenci tıp fakültesine, 1 öğrenci diş hekimliği fakültesine, 4 öğrenci hukuk fakültesine, 9 öğrenci mimarlık-mühendislik fakültelerine, 2 öğrenci İİB Fakültesine yerleşti.  1 öğrenci psikoloji, 1 öğrenci veterinerlik, 1 öğrenci eğitim fakültesi, 1 öğrenci havacılık bölümlerine kayıt yaptırdı.

MEB’DEN TEOG AÇIKLAMASI
MEB’DEN TEOG AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG sınavının ardından tercih yapan öğrencilerden 935 bin 241’i tercihlerinden birine yerleştirildiğini açıkladı. Bakanlık, bu durumda tercih yapan öğrencilerin yüzde 91,73’ünün tercihlerinden birine yerleştiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce ortaöğretim kurumlarına geçiş uygulaması tercih ve yerleştirme kılavuzunda 11 Ağustos tarihinde ilan edileceği duyurulan liselere yerleştirme sonuçlarının, yapılan yoğun çalışma sonucunda, öne çekilerek dün açıklandığı vurgulandı. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı temel eğitimden orta öğretim kurumlarına geçiş kapsamında 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve merkezi ortak sınavlarına giren öğrencilerden 14-24 Temmuz tarihlerinde bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilmek üzere tercih alındığı belirtilerek,"Bu sonuçlara göre 1.192.660 öğrenciden 1 milyon 19 bin 577 kişi tercih yapmış, 173 bin 83 öğrenci de tercih yapmamıştır. 

340 BİN ÖĞRENCİYE TEŞVİK
340 BİN ÖĞRENCİYE TEŞVİK

Resmi Gazete'de yayımlanan "2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ"e göre 75 bin öğrenci ilk kez olmak üzere toplam 340 bin öğrenci teşvikten yararlanacak. Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere eğitim ve öğretim desteği verilebilecek. Söz konusu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek. Eğitim ve öğretim desteği Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken belirlenecek. Eğitim ve öğretim desteği yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilecek. Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenecek. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek. Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlendi. Tebliğde her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarının resmi okullarda öğrenim görecek bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere bir önceki yılın verileri esas alınarak belirlendiği kaydedildi. Kanun kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 60 lira, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 680 lira, ortaokuldaki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira, lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira ve temel lisedeki 24 bin öğrenciye ise 3 bin 680 lira destek verilecek. Toplam 75 bin öğrenci bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteğinden yararlanacak. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere toplam 340 bin öğrenciye destek verilecek. İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütlerle diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecek. 

İNGİLİZCE UYARISI
İNGİLİZCE UYARISI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitime en fazla pay ayıran ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek, yabancı dil öğrenme konusunda öğrencilerin kendilerine fren uyguladığını bunu kaldırmaları gerektiğini söyledi.  Türkiye’nin eğitime verdiği öneme dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Önceliğinin neyse harcamanızı oraya yaparsınız. Türkiye Cumhuriyet hükümetlerinde de öncelik eğitimdedir. Bunu nereden anlıyoruz; bütçemizin yüzde 20’sini eğitime ayırıyoruz. Dünyada bütçesinin yüzde 20’sini eğitime ayıran başka bir ülke yok. Biz milli gelirin 5.8’ini eğitime ayırırken OECD ülkeleri gelişmiş olan ülkeler yüzde 5.2’sini ayırıyor. Yani Avrupa ülkeleri ve genişmiş ülkelerden çok daha fazla eğitime pay ayırıyoruz. Eğitimi düzeltirseniz her şeyi düzeltirsiniz. Eğitimde bir eksiklik olursa o eksiklik her alana yansır. Eğitimi ihmal edersen sağlıkta ulaşımda turizmde gıda da eksiklik olur ama eğitimdeki eksiği düzeltirseniz bunların hepsi kendiliğinden düzelir” dedi. Bakan Yılmaz, ayrıca, sınavlara hazırlanmada geçmiş dönemler dershanelere gitmeyi zorunlu hissetmeyi ortadan kaldırdıklarını söyledi.

EĞİTİM SONA ERDİ
EĞİTİM SONA ERDİ

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOSUYAM) tarafından düzenlenen çiftçilere “Kaz Yetiştiriciliği” eğitimi programı kapsamında Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Boz tarafından 2. Dönem olarak 24-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 24 saat eğitim verildi. Eğitim programına Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Hayvansal Üretim Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Volkan Özavcı, Ziraat Fakültesi öğretim elemanları ve ziraat mühendisleri de katıldı. Eğitime Yozgat ili dışında, Ankara, Eskişehir, Konya, Antalya, Sivas, Tokat ve Manisa illerinden toplam 35 üretici katıldı. Fakülte  Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ; Bu eğitim programının amacının Türkiye’de kaz yetiştiriciliği konusunda yetiştiricilerin, üreticilerin ve müteşebbislerin eğitilerek bilgili bir yetiştirici topluluğunun sertifika sahibi olmasını sağlamak olduğunu belirterek ayrıca, kaz üretiminde altıncı sırada bulunan Yozgat’ın  özellikle Ziraat Fakültesi’nin çalışmaları sonucunda Damızlık Kaz Üretimi bakımından ülkemizde bir marka, öncelikli bir il olması gerektiği konusunda da çalışmaların yapıldığını ifade etti. Eğitim çalışmalarında Yrd. Doç. Dr. Volkan Özavcı kaz hastalıkları, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Boz’da kaz yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verdi.

MODERN VE YAŞANILABİLİR BİR KAMPÜS
MODERN VE YAŞANILABİLİR BİR KAMPÜS

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü’nün modern ve yaşanılabilir bir kampüs haline gelmesi için başlatılan çalışmaların olanca hızıyla devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, “Alt yapı hizmetleri başlatılan ve tamamlanan her çalışmayla daha büyük değişimlerin yaşandığı Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde yapılan peyzaj çalışmaları ile çehresinin değiştiğini söyledi. 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ GELİŞEREK BÜYÜYOR
BOZOK ÜNİVERSİTESİ GELİŞEREK BÜYÜYOR

Kısa sürede bulunduğu topraklarda değişim ve gelişimin sembolü olan, bilim üreten ve ürettiği bilimi insanlığın hizmetine sunan Bozok Üniversitesi, kuruluşunun 11. yıl dönümünde saygın bir bilim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Fiziki altyapı ve üstyapı yönünden gelişimini sürdüren üniversitemiz fakülte ve yüksekokullar bünyesinde açtığı yeni bölümlerle bulunduğu coğrafyaya, bilime, sanata ve kültürel değerlere katkı sunmaya devam ediyor. 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞUYOR
İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞUYOR

Bozok Üniversitesi  İletişim Fakültesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim hayatına başlayacak. Bozok Üniversitesi bünyesinde İletişim Fakültesi’nin daha önceki yıllarda açılmış olmasına rağmen öğretim üyesi temin edilemediği için eğitim öğretime başlayamadığını belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında eğitime başlaması için büyük çaba sarf ettiklerini ve bunda da başarılı olduklarını söyledi. İletişim Fakültesi’nde bu yıl Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü açarak 60 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlayacağını ifade eden Karacabey, İletişim Fakültesi’nin hem ülkemiz hem de üniversitemiz için önemli bir fakülte olduğunu ve Yozgat’ın kültürel ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Karacabey,  İletişim Fakültesi’nin Halkla İlişkiler ve Gazetecilik bölümlerine de gelecek yıl akademik kadrosunu tamamlayarak öğrenci alabilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

15 TEMMUZ MÜFREDATA GİRDİ
15 TEMMUZ MÜFREDATA GİRDİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatın ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulamaya konulacağını belirterek, "15 Temmuz güncellenen öğretim programlarımızda yer alacak" dedi.   Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları’nın tanıtımı toplantısında 2017-2018 eğitim dönemi yeni müfredatını açıkladı. Bakan Yılmaz, gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacının doğduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

PUANLAR YENİDEN HESAPLANDI
PUANLAR YENİDEN HESAPLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının güncel haliyle hesaba katılmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle puanların yeniden hesaplandığını açıkladı.